Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Mircea-Hârjoi Livia[:en]Mircea-Hârjoi Livia[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Mircea Dorothea
Mircea-Hârjoi Livia
Adresa: România
Tel: +40356.115.140, +40741.567.352
e-mail: mirceadoris@yahoo.com

compozitie

Rând galben 60 x 90cm

Prezentare Demers Artistic

Tema călătoriei este una dintre cele mai frumoase şi mai complexe teme ale orizontului cultural.Există călătorii în spaţiu şi călătorii în timp,exista călătorii în imaginaţie,călătorii sufleteşti,călătorii interioare,călătorii în vis şi călătorii de vis,călătorii în alta lume,călătorii ale sufletului după moarte şi călătorii şamanice.Dar călătoria care ne este cel mai la îndemâna şi care ne poate prinde cel mai repede este călătoria cu numele de reverie…Dorothea Hîrjoi a pătruns într-un asemena tărâm.Călătoriile sale, pe care ni le propune prin această expoziţie, au determinat un fel de jurnal în imagini.Sunt călătorii care deţin două sensuri suprapunându-se, sensuri în egală măsură suprapuse şi diferenţiate:călătoria efectivă(văzutul) care ţine de mnezic,de amintire şi călătoria imaginară(posibilul) care ţine de dorinţă,de proiecţie.Din combinarea lor îşi face apariţia reveria-frumosul văzut se confundă cu frumosul visat.Ca particularitate, imaginile din pictura sa sunt călătorii într-o lume de nebulozităţi.Călătoria însăşi, reverie fiind , este o nebuloasă ,adică este o stare , un fel de a simţi.Se manifestă atunci când contururile lucrurilor se evaporă , cand lucrurile devin volatile, când conţinuturile cromatice migrează, interferă, se amestecă.Atunci călătoria se cere să devină comsemnare şi se prezintă vag, alunecă uşor în imagine aproximativă.Comsemnarea reţine mai ales, luminozitatea sufletească.
Pictura de faţă îşi desconspiră în mod semnificativ pornirea în Paul Klee, aici aflându-se şansa limpezirii de sine.Lecţia lui Paul Klee rămâne valabilă, în primul rând ,prin cum a învăţat-o să facă trecerea de la raţional la emoţional, de la gând la stare, de la idee la trăire, de la minte la suflet, de la intelect la trăire.Această trecere provoacă relativizarea geometriei lucrurilor ,relativizarea peisajului , realativizarea văzutului, deschizând drum liber constelaţiilor cromatice….

Ioan Iovan

,,Concordii cu artisti si expozitii”

website link: http://www.artabstract.ro,
www.artmajeur/light.com

[:en]

Mircea Dorothea
Mircea-Hârjoi Livia
Adresa: România
Tel: +40356.115.140, +40741.567.352
e-mail: mirceadoris@yahoo.com

compozitie

yellow row60x90cm

Prezentare Demers Artistic

Travelling is one of the most beautiful and complex theme of the cultural horizon. There exist travels in space and travels in time. There are imaginary travels, spiritual travels, interior travels, travels in dreams and dreamlike travels, travels in an other dimension, travels of the soul after death and shamanistic travels. However the most comfortable travel for us and the one which can charm us most is called reverie…
Dorothea Hirjoi entered such a realm. Her travels which she proposes to us in this exhibition, created a sort of journal in images. There are travels which have two overlapping senses, senses which are overlapping but in the same time different: the real travel ( the things she saw ) which belongs to memory and the imaginary travel ( the possible ) which belongs to desire. Their combination engenders the reverie – the beauty she has seen becomes one with the beauty she has dreamed about. As a peculiarity, the images she uses in her paintings are travels in a world full of nebulosities. The travel in itself, being a reverie is a nebula, I mean it is a state of mind, a way of feeling. It appears when the frame of things evaporates, when things become volatile, when the chromatic contents migrate, interfere, mingle. Then the travel should become presentation and it presents itself vaguely, it slightly becomes approximative image. The presentation underlines most of all the light of the soul.
The painting presented here is inspired by Paul Klee’s works of art. Here also it finds its own form. Paul Klee’s lesson remains valid first because he taught her to pass from rational to emotional, from thought to state of mind, from idea to sentiment, from mind to soul, from intellect to sentiment. This passage provokes the relativisation of the geometry of things, the relativisation of landscape, the relativisation of the things she saw opening the way to chromatic constellations….
Ioan Iovan

website link: http://www.artabstract.ro,
www.artmajeur/light.com

[:]