Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

Mihai Pamfil

Mihai Pamfil
Nistor Laurențiu

[:ro]

Pamfil Mihai
Mihai Pamfil
Adresa: Str. Luca Arbore, 9, bl. 408, sc. A, ap. 14, Iași – România
Tel: +40744 385 252
e-mail: mihaivpamfil@yahoo.com
web:

Ritm întrerupt (Interrupted Rythm).  Ulei- fibrolemn (Oil on Wood Fibre). 90cmx130cm

Ritm întrerupt, Ulei fibrolemn, 90×130 cm.

Prezentare Demers Artistic

„Privesc lucrările lui Mihai Pamfil: materie molcom-vibrantă, abundentă şi diafană, împăstări brute şi gingaşe în acelaşi timp, mase de culoare şi lumină ordonate în imagini viguros decorative, fără spărturi perspectivale.
Subiectele, cu trimitere la primordial şi arhaic sau reprezentînd obsesii din viaţa obişnuită, sunt transpuse în forme în care seriosul elaborării se împleteşte cu buna dispoziţie ludică, generatoare de cuceritoare surprize. Însă unele par integral inventate, create prin simpla aplicare a legilor picturii. Acestea se cer privite în inerenţa expresiei lor picturale, ca pură desfăşurare de raporturi cromatice, valorice şi de materialitate, de puncte, linii şi suprafeţe, de tuşe, de energii.
Calitatea cea mai preţioasă a picturii lui Mihai Pamfil îmi pare a fi muzicalitatea culorii cu luminozităţi reci în general, dar trăite febril.”
Zamfira BÎRZU

website link: ,

[:en]

Pamfil Mihai
Mihai Pamfil
Adresa: Str. Luca Arbore, 9, bl. 408, sc. A, ap. 14, Iași – România
Tel: +40744 385 252
e-mail: mihaivpamfil@yahoo.com
web:

Ritm întrerupt (Interrupted Rythm).  Ulei- fibrolemn (Oil on Wood Fibre). 90cmx130cm

Interrupted Rythm. Oil on Wood Fibre. 90cmx130 cm.

Prezentare Demers Artistic

“I look at Mihai Pamfil’s paintings: gently vibrant matter, rich and translucent, raw and delicate, color and light arranged in strong decorative images, without perspective flaws.
The subjects send to the essential and archaic, or represent obsessions from ordinary life. They are transposed into forms where the sobriety of the elaboration intertwines with the ludicrous mood, generating exciting surprises. Some of them seem entirely invented, created by simply applying the laws of painting. These must be looked at as plastic expression, a pure display of chromatic, value and material relations between points, lines and surfaces, of strokes and energies.
The most valuable quality of Mihai Pamfil’s painting seems to be the musicality of the colors, with cold luminosities, lived feverishly.”
Zamfira Birzu

website link: ,

[:]