Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Mihai Gheorghe Coron[:en]Mihai Gheorghe Coron[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

MIHAI GRIGORE
Mihai Gheorghe Coron
Adresa: Aleea Trandafirilor nr. 1, Bl. TC, ap. 17 – Galaţi – România
Tel: +40236.416.880, +40721.669.989
e-mail:
web:,

Valea seacă-The Dry Valley  - ulei-carton - oil-cardboard 45x47 cm.

Valea-seacă-ulei-carton-45×47-cm.

Prezentare Demers Artistic

„..Armonii reţinute, pe game stinse, spaţii sugerate din dialogul între griuri calde şi reci, cantităţi cromatice bine dozate, un ritm controlat al zonelor cromatice definesc acest univers afectiv pozitiv, din care stările limită, efervescenţa sau tensiuni tragice- sunt eliminate. Formele sunt simple, fără a deveni însă sărace. Pictorul, care evită mereu capcana pitorescului, este cu certitudine sensibil la sugestiile inepuizabile ale lumii exterioare. Discursul plastic, foarte coerent, rămâne însă în primul rând un discurs cromatic. Acuarela ne confirmă pasiunea pentru culoare. În unele cazuri, în serii de imagini în care forma se dizolvă cu totul, iar emoţia e mai puţin cenzurată, culoarea devine foarte elocventă.”

Constantin Prut, Catalogul expoziţiei „Gheorghe Mihai – Coron”, 1987

website link ,

[:en]

MIHAI GRIGORE
Mihai Grigore Coron
Adresa: Aleea Trandafirilor nr. 1, Bl. TC, ap. 17 – Galaţi – România
Tel: +40236.416.880, +40721.669.989
e-mail:
web:,

Valea seacă-The Dry Valley  - ulei-carton - oil-cardboard 45x47 cm.

The-Dry-Valley-oil-cardboard-45×47-cm.

Prezentare Demers Artistic

„…Harmonies retained, on closed scales, areas suggested through the dialogue between warm and cold grays, well balanced chromatic quantities, a controlled rhytms of chromatic areas define this positive universe, in wich the states limit the effervescence or tragic tensions are eliminated. The forms are simple, without becoming poor. The painter who always avoid the picturesque trap is definitely sensitive to the endless suggestions of the exterior world. The plastic discourse, very coherent, remains mainly a chromatic discourse. The water painting confirms his passion for color. In some cases, in the image series where form is completely dissolved, the emotion is less censured and the color becomes very eloquent.”

Constantin Prut, catalogue of „Gheorghe Mihai Coron” exhibition 1987

website link ,

[:]