Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Mazerrschi Sergiu Georgian[:en]Mazerrschi Sergiu Georgian[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

MAZERRSCHI_SERGIU_GEORGIAN
Mazerrschi Sergiu Georgian
Adresa: Str. Depoului, nr.82/A/1, Bacău – România
Tel: +40728.233.582
e-mail: georgian01@yahoo.com

Din port în rai -  From Haven to heven - acrilic-pânză - acryl-canvas - 85 x 115 cm.

Din port în rai – acrilic-pânză – 85 x 115 cm.

Prezentare Demers Artistic

În primele etape ale inițierii plastice, Georgian Mazerschi deprinde și stăpînește tehnicile clasice: aquatinta, aquaforte, linogravura, dar nu poposește în imperiul artelor imprimate. Cu consecvența învingătorului probelor de dificultate și durată, este fascinat de nelimitatele posibilități de exprimare a graficii computerizate.
Incomodat de rigorile tehnice caracteristice nobilei bresle, își permite libertatea căutării expresivității în exercițiul ludic scutit de canoane și inevitabile eșuări în obediență.
Desenul devine argumentul de greutate în escapadele sale grafice: organizează suprafața, culoarea, forma. Discretă, linia își desconspiră virtuozitatea în portret, structuri anatomice și mai ales in autoportret. Nu-și trâmbițează aportul consistent la împlinirea estetică, se mărginește să-și asume rolul cărămizii de temelie și liant al ansamblului armonic.
Opțiunea pentru jocul liber al culorii, liniei și formei îl gratulează pe căutătorul expresivității și naturaleții – ipostază emblematică ce-i înnobilează ultimele reușite spre regăsirea propriului destin artistic.

Vasile Crăiță Mândră

website link www.mazerschi.ro, [:en]

MAZERRSCHI_SERGIU_GEORGIAN
Mazerrschi Sergiu Georgian
Adresa: Str. Depoului, nr.82/A/1, Bacău – România
Tel: +40728.233.582
e-mail: georgian01@yahoo.com

Din port în rai -  From Haven to heven - acrilic-pânză - acryl-canvas - 85 x 115 cm.

From Haven to heven – acryl-canvas – 85 x 115 cm.

Prezentare Demers Artistic

In the first stages of his initiation in the field of fine arts, Georgian Mazerschi acquires and masters the classical techniques: aquatinta, aquaforte, woodcut, but does not approach the empire of printed arts. Having consistently passed the tests of difficulty and duration, he is fascinated by the unlimited possibilities of expression generated by computer graphics.
Finding inconvenience in the technical rigours typical of the noble guild, he allows himself the freedom of looking for expression in the ludic exercise, exempt of the canons and inevitable failures of obedience.
Drawing becomes the most powerful argument in his graphic escapades: the artist organises the surface, the colour, the shape. Discretely, the line unveils its virtuosity in portraits, anatomic structures and especially self-portraits. He does not proclaim his contribution to the aesthetic fulfilment, he merely assumes the role of head stone and binder of a harmonious whole.
The option for the free play of colour, line and shape praises the seeker of expressiveness and naturalness – emblematic hypostasis which elevates his latest achievements towards the shaping of his own artistic destiny.
Vasile Crăiță Mândră

website link www.mazerschi.ro, [:]