Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Martinov Elena[:en]Martinov Elena[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Martinov Elena
Martinov Elena
Adresa: str. Dalcaranestilor, nr. 57, Niculitel, jud. Tulcea – România
Tel: +40752.899.620, +40240.542.332
e-mail: elena.chirtoaca@gmail.com
web:

Camp cu maci - Poppy field-Tehnica mixta - acrylic si ulei pe panza  -  Mixed -  Acrylic and oil on canvas.jpg

Camp-cu-maci-Tehnica-mixta-acrylic-si-ulei-pe-panza

Prezentare Demers Artistic

Străbunii noștri au cunoscut o civilizație în care lemnul și pământul aveau un rol de căpătâi. Casa, biserica, cetatea, erau construite din aceste materiale. Erau coordonate de referință. Eu însămi vin dintr-o lume în care civilizația, vreme de mai multe secole, s-a exprimat prin lemn și pământ. Este un punct de reper de la care am plecat, asupra caruia am meditat și care în final m-a inspirat în elaborarea lucrărilor mele. Sunt ipostaze ale unei posibile transfigurări.
Inspirate din marea creație a lumii, lucrările se vor un semn de prețuire al artistului de la începutul mileniului față de cultura și arta înaintașilor.
Am urmărit să redau simplitatea, rusticul, într-o relație în care materialul, forma și culoarea să creeze acel ambient cu stare de confort interior, o idee ce aș dori să reprezinte o realitate.
Am construit un mic univers folosind ,ca puncte de sprijin,un anume arhaism al formelor, semne si simboluri. Aceasta ar putea fi o posibila intoarcere in timp.

website link

[:en]

Martinov Elena
Martinov Elena
Adresa: str. Dalcaranestilor, nr. 57, Niculitel, jud. Tulcea – România
Tel: +40752.899.620, +40240.542.332
e-mail: elena.chirtoaca@gmail.com
web:

Camp cu maci - Poppy field-Tehnica mixta - acrylic si ulei pe panza  -  Mixed -  Acrylic and oil on canvas.jpg

Poppy-field-Mixed-Acrylic-and-oil-on-canvas

Prezentare Demers Artistic

Our ancestors lived in a civilization in which wood and the earth played a major role. The house, the church, the fortress were built using these materials. I, myself come from a world in which the civilization, for several centuries, was expressed through wood and ground. It’s the vantage point I started from, over which I meditated and which finally inspired me in creating my works. They are stances for a possible transfiguration.
For the most part inspired by the grand creation of the world, the works would like to be a sign of appreciation for the dawn of the millenium artist, the culture and the art of our ancestors.
My aim was to portray simplicity, the rustic, in a relationship in which the material, the form and the color create that inner comfort ambient, an ideea which I wish represents a reality.
I built a small universe using as support a certain archaism of form, signs and symbols. This could be a possible return in time.

website link

[:]