Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 28/05/2024

Scroll to top

Top

Dimitrescu Marta

Dimitrescu Marta
Nistor Laurențiu

[:ro]

Marta Dimitrescu
Adresa: Suedia
Tel: + 44 77 9517 4805
Collage

Prezentare Demers Artistic

Colajele Martei Dimitrescu constau din fotografii, desene și resturi de hârtie de diferite forme, acumulate într-un mod haotic. Cu un risc de confuz sau plictisitor privitorul, Marta Dimitrescu cu îndrăzneală experimente cu culori, structura, si design. Cu toate acestea, artistul reușește să adauge în mod conștient toate piesele împreună -emphasizing unele elemente, în timp ce se ascunde parțial altele – și să le dea un concept semnificativ.

Compozitia muncii Dimitrescu este construcția artistului a realității în care trăim. Marta Dimitrescu folosește inspirația și imaginația ei pentru a răspunde la degradarea mediului, ceea ce reprezintă o preocupare extraordinară astăzi. Artistul caută să se trezească simțurile noastre umane. colaje ei, inundată cu metafore, intenționează să conteste percepția noastră asupra realității și fericire. opera artistului conduce privitorul printr-o serioasă de imagini mici, care evoluează într-o imagine mai mare, cu o semnificație mai profundă. Rezultatul este o artă proaspătă și inteligent, cu o idee de inspirație în spatele ei.

Arta Martei Dimitrescu servește ca un avertisment, ea țipă, „Oamenii se trezesc! Conservați resursele noastre naturale! A salva planeta! „Transformarea avertizării întunecat și sumbru într-o formă vizuală se face într-un mod neobișnuit, combinarea bucăți de informații cu un dram de spirit și frumusețe. Capacitatea noastra de a consuma, a devenit o formă de putere. Noi trăim în lumea consumerismului. Iar amploarea globalizării sa extins la un asemenea grad vast pe care-l afectează în prezent întregul Pământ și populație.

Consecințele acțiunilor noastre nu pot fi urmărite, totuși, faptele sunt prezente – aproximativ două treimi din resursele lumii sunt utilizate în sus. Planeta noastră suferă. Marta Dimitrescu este un artist care și-a găsit propria ei limbă ciudată, care îi permite să-și exprime îngrijorările ei și să crească gradul de conștientizare a acestei probleme prin intermediul artei contemporane.

Doneliya Deneva, Universitatea Georgetown Washington, D.C. Statele Unite ale Americii

website link: www.artoteque.com[:en]

Marta Dimitrescu
Adresa: Suedia
Tel: + 44 77 9517 4805
Collage

Prezentare Demers Artistic

Marta Dimitrescu’s collages consist of photographs, drawings, and scraps of paper of different shapes, accumulated in a chaotic manner. With a risk of confusing or boring the viewer, Marta Dimitrescu boldly experiments with colors, structure, and design. Still, the artist manages to consciously add all the pieces together -emphasizing some elements, while partially hiding others – and give them a meaningful concept.

The composition of Dimitrescu’s work is the artist’s construction of the reality we live in. Marta Dimitrescu uses her inspiration and imagination to respond to environmental degradation, which is a tremendous concern today. The artist seeks to awake our human senses. Her collages, suffused with metaphors, intend to challenge our perception of reality and happiness. The artist’s work leads the viewer through a serious of small images that evolve into a larger picture with a deeper meaning. The result is a fresh and clever art with an inspiring idea behind it.

Marta Dimitrescu’s art serves as a warning, it screams, “People wake up! Conserve our natural resources! Save the planet!” The transformation of the dark and gloomy warning into a visual form is done in an unusual way, combining pieces of information with a touch of wit and beauty. Our ability to consume has become a form of power. We live in consumerism world. And the scale of globalization has expanded to such a vast degree that it now affects the entire Earth and population.

The consequences of our actions cannot be tracked, yet, the facts are present – about two-thirds of the world’s resources are being used up. Our planet suffers. Marta Dimitrescu is an artist who has found her own peculiar language that allows her to express her worries and raise awareness of this issue through contemporary art.

(Doneliya Deneva, Georgetown University Washington, D.C. USA)

website link: www.artoteque.com[:]