Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/05/2024

Scroll to top

Top

Mardare Alina-P.

Mardare Alina-P.
Nistor Laurențiu

[:ro]

Alina-P Mardare
Mardare Alina-P.
Adresa: Str. Tabacului, nr. 11, bl. G6, et. 1, ap. 5, Iași – România
Tel: +40 741 014 204
e-mail: apmardare@yahoo.com

Angels Plaine - oil on canvas 104x140cm Campia Ingerilor - ulei pe panza caserata - din ciclul Dreams Are Like Angels

Campia Ingerilor, 104×140 cm, ulei pe panza caserata, din ciclul Dreams Are Like Angels

Prezentare Demers Artistic

„…Pendularea între real si ficțional, dintre semn compozițional și sens hermeneutic, face ca imaginea ansamblului pictural sã genereze ipoteze de lecturã plasticã în chei simbolice diferite, deschise cãtre varii posibilitãți de interpretare…
Alina P. Mardare poate miza temeinic pe un neîndoielnic potențial creativ, real și convingãtor, deschis cãtre cele mai felurite forme de exprimare.
Expozițiile colective la care a fost acceptatã si, deseori, remarcatã cum laudae susțin, fãrã echivoc, cã avem a face cu un artist apt sã facã din visãrile sale colorate, ipoteze despre universul vizibilului. Prezențele sale expoziționale pe harta culturalã a lumii au fãcut-o remarcabilã pe simezele unor galerii din centrele culturale ale României din lume, dar și din Debrecen-Ungaria sau Kyoto-Japonia. Când se joacã, lucrând în direct în sala de expoziții, ne invitã de fapt pe noi, privitorii, sã ne recuperãm copilãria, singurul paradis unde am fost cu adevãrat fericiți vreodatã. Alina ne invitã, firesc, sã redescoperim miracolele și poveștile de demult, sã credem în puterea de a ne reinventa permanent. Stați lângã ea când picteazã și veți observa cum universul devine mai frumos…”

Critic de artã, eseist: Valentin CIUCÃ – membru AICA, Paris

website link: www.alina-p-mardare.blogspot.com,

[:en]

Alina-P Mardare
Mardare Alina-P.
Adresa: Str. Tabacului, nr. 11, bl. G6, et. 1, ap. 5, Iași – România
Tel: +40 741 014 204
e-mail: apmardare@yahoo.com

Angels Plaine - oil on canvas 104x140cm Campia Ingerilor - ulei pe panza caserata - din ciclul Dreams Are Like Angels

Angels-Plaine, oil on canvas, 104×140 cm., Dreams Are Like Angels

Prezentare Demers Artistic

” …The oscillation between the real and the fictional, between the compositional sign and the hermeneutic sense, makes the painted image ensemble also generate fine reading hypotheses in different symbolic keys, open to various possibilities of interpretation …
Alina P. Mardare could use a thoroughly creative potential undoubtedly real and convincing, open to the most varied forms of expression.
The collective exhibitions during she was accepted and often remarked cum laude I say, unequivocally, that we are dealing with an artist able to make its colorful dreaming, assumptions about the visible universe. Her exhibition appearances on the cultural map of the world made her remarkable in the galleries cymas of Romanian cultural centers in the world, but also in Debrecen, Hungary or Kyoto – Japan.
When playing, working directly in the exhibition hall, she actually invites us, the viewers, to regain our infancy, the only paradise where we were truly happy ever. Alina invites us naturally to rediscover the wonders and the stories of old times, to believe in the power to reinvent ourselves constantly. Stand next to her when she is painting and you will see how the universe becomes more beautiful… ”
Art Critics, essayist: Valentin CIUCÃ – member AICA, Paris

website link: www.alina-p-mardare.blogspot.com,[:]