Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/06/2024

Scroll to top

Top

Liciu / Timbre @ CAV – etaj

Liciu / Timbre @ CAV – etaj
Nistor Laurențiu

Timbrele propuse de Lucian Liciu & Co în cadrul expoziției omonime nu au valoare poștală sau relevanță filatelică și nici nu au fost create în aceste scopuri. Vedem pe simeze cu această ocazie o colecție impresionantă de lucrări, realizate exclusiv pe hârtie, miniaturi prin scara la care au fost lucrate, dar și în ceea ce privește dimensiunile fizice, de doar câțiva centimetri pătrați. Fiecare dintre ele are o valoare estetică individuală, dar farmecul rezidă din alăturările mai mult sau mai puțin aleatorii. Concepute, sub egida graficii, în serii tematice extrem de diverse, în principiu ca desene (eventual colorate) și expuse în pagini de clasoare, respectivele lucrări, în ansamblul lor, sunt o imagine a lumii, privită din perspective (culturale, de vârstă sau gen) pe cât de diverse, pe atât de interesante. În fine, expoziția, în întregul său ori ca sumă de unicate, poate fi caracterizată și (de)numită în nenumărate moduri. Dincolo de toate acestea și mai ales de terminologie, dacă artistul spune că avem de-a face cu timbre, atunci cu siguranță este vorba despre timbre!

Mihai Plămădeală, curator

The stamps proposed by Lucian Liciu & Co in the exhibition of the same name have no postal value or philatelic relevance and were not created for these purposes. On this occasion, we see on walls an impressive collection of artworks, made exclusively on paper, miniatures through the scale at which they were made, but also in terms of physical dimensions, of only a few square centimeters. Each of them has an individual aesthetic value, but the charm lies in the more or less random combinations. Conceived, under the aegis of graphics, in extremely diverse thematic series, in principle as drawings (possibly colored), and displayed in pages of files, these works, as a whole, are an image of the world, seen from several (cultural, age or gender) perspectives as diverse as they are interesting. Finally, the exhibition, in its entirety or as a sum of uniqueness, can be characterized and named in countless ways. Beyond all this and especially the terminology, if the artist says that we are dealing with stamps, then it is definitely about stamps!