Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 28/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Lăzureanu Ionela[:en]Lăzureanu Ionela[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

LAZUREANU_IONELA
Lăzureanu Ionela
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, Nr.5, bl.5,sc. C, apt.15 – Bacău – România
Tel: ++40741.998.518
e-mail: nlazureanu@gmail.com
web:,

Personaj IV - Character IV - bronz-bronze  H 42 x L11 X 10 cm.

Personaj IV – bronz H 42 x L11 X 10 cm.

Prezentare Demers Artistic

“ Nu trebuie făcute eforturi spre a recunoaşte că Ionela Lăzureanu este una dintre cele mai convingătoare sculptoriţe ale României de astăzi. Imaginaţia fertilă şi aplicaţia manualităţii au condus-o în timp la soluţii de expresie modernă, coerentă, motivată estetic şi evoluând spre zone de expresivitate din ce în ce mai profunde şi mai subtile. Volumele realizate în bronz cu zone polisate îndelung şi cele lăsate la nivelul rugozităţii materiei sau ca reziduuri ale turnării formei, atestă că schema mentală a virtualei compoziţii îşi avea anticipată distribuirea accentelor pe supraraţă. Fiecare imagine are semnificaţia unei atitudini, omul fiind o absenţă-prezentă şi prin căutarea de către artist. In general, ceea ce a realizat în sculptură până acum Ionela Lăzureanu exprimă etapele unui parcurs, a cărui finalitate posibilă va fi configurarea unei fizionomii artistice proprii, inconfundabile, după modelul ilustrului confrate băcăuan, George Apostu. Asocierea nu este deloc întâmplătoare şi cred că a atins deja acest fast moment…”

Valentin Ciucă – Un secol de arte frumoase in Moldova. Editura ART XXI – 2009

website link , [:en]

LAZUREANU_IONELA
Lăzureanu Ionela
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, Nr.5, bl.5,sc. C, apt.15 – Bacău – România
Tel: ++40741.998.518
e-mail: nlazureanu@gmail.com
web:,

Personaj IV - Character IV - bronz-bronze  H 42 x L11 X 10 cm.

Character IV – bronze H 42 x L11 X 10 cm.

Prezentare Demers Artistic

Character IV / bronze / H 42 x L 11 x l 10 cm
“It isn’t difficult to tell that Ionela Lazureanu is one the most persuasive women sculptors of today Romania. Her rich imagination and the manual practice sent her in time to modern, coherent, aesthetic expression solutions and she made progresse towards areas of soulfulness which were even deeper and more subtle. The bronze volumes with areas polished for a long time and those left unpolished or as from residua, cofirm that the mental scheme of a virtual composition had the assignation of colours already anticipated. Each image has the meaning of an attitude, the human being like a present absence also in the artist’s searching. In general, what Ionela Lazureanu accomplished in sculpture till now expresses the steps of a journey, whose possible purpose will be the design of a personal artistic unmistakeable look, after the model of her colleague from Bacau, George Apostu. The association is in no wise casual and I think that she has already touched this great moment…”

Valentin Ciucă – A Century of Fine Arts in Moldavia. Publishing House Art XXI – 2009

website link , [:]