Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Lăzureanu Ioan[:en]Lăzureanu Ioan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

LAZUREANU_IOAN
Lăzureanu Ioan
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, Nr.5, bl.5,sc. C, apt.15 – Bacău – România
Tel: +40745.198. 980
e-mail: ilazureanu@gmail.com
web:,

Personaj - tehnică mixtă - mix - 100 x 80 cm.

Personaj – tehnică mixtă – mix – 100 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

“Ioan Lăzureanu a făcut din cercetările compoziţionale asupra relaţiei dintre Semne şi Personaje o direcţie artistică fertilă. Aşa cum sunt titrate compoziţiile de faţă, ele generează lecturi plurisemantice. Una dintre aceste lecturi fiind aceea a exprimării destrucţiei lumii şi a umanului după atâtea experienţe milenare, cele mai multe eşuate în derizoriu. Deconstrucţia sugerează şi ea la rându-i orgiastice şi imaginare risipirii de identitate în favoarea omului generic perfect care nu este altceva decât un model utopic. Sugestiile care ar conduce către fiinţe antropomorfe sunt o concesie făcută privitorului părăsit într-o compoziţie anarhic constituită. Omul fără contur şi fară volumetrie, fară nimic care să-l salveze din seria monotonă, trece prin spaţiul inert şi lipsit de adâncime. Lectura semnelor nu acordă personajului decât un rol secundar. El face, ca într-un film, figuraţie şi nimeni nu-l va recunoaşte, chiar dacă ar semăna cu un om-personaj. Personajul fără chip şi identitate devine o umbră care se mişcă pe pereţii unei grote. Poate doar concesia făcută cu imaginea unui posibil Cavaler trac, mitologic desigur, să fie o încercare de a recupera câte ceva din zona banalităţii de a fi om…”
Valentin Ciucă – Un secol de arte frumoase in Moldova. Editura ART XXI – 2009

website link , [:en]

LAZUREANU_IOAN
Lăzureanu Ion
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, Nr.5, bl.5,sc. C, apt.15 – Bacău – România
Tel: +40745.198. 980
e-mail: ilazureanu@gmail.com
web:,

Personaj - tehnică mixtă - mix - 100 x 80 cm.

Personaj – tehnică mixtă – mix – 100 x 80 cm.

Prezentare Demers Artistic

“Ioan Lazureanu transformed the compositional researches on the relation between Sings and Characters in a fruitful artistic direction. The way the present creation are titled, they generate plurisemantic lectures. One of lectures is about the destruction of world and of the human after millenary experiences, most of them ridiculously unsuccessful. The deconstruction suggests itself the imaginary evanescens of identity for the sake of the perfect generic human being that is nothing but an utopian model. The suggestions which would send towards hominoid beings represent a compromise made to the watcher that is left in an anarchic work. The man without shape and without volume, without anything that could save him from the dull range passé through the neutral and depth less space. The lecture of the sings doesn’t give to the character anything but a secondary role. As in a movie, he walks on and nobody would recognize him even if he looked like a human character. The character without a face and without identity becomes a moving shadow. Perhaps only the compromise made with the image of a possible Thracian bachelor, mythologic of course, can represent a try out in getting back some things from the platitude of being human…”
Valentin Ciuca – A Century of Fine Arts in Moldavia. Publishing House Art XXI – 2009

website link , [:]