Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Kelemen Ștefan[:en]Kelemen Ștefan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Kelemen Ștefan
Kelemen Ștefan
Adresa: str. Craiova, nr. 9, Timişoara – România
Tel: +40256.460.105; +40731.455.856
e-mail:
web: ,

Ab Ovo 19.. -40x16x10cm.

Ab-Ovo-19.. – 40x16x10cm.

Prezentare Demers Artistic

Omniprezenţa umanului

Ceea ce impresionează în mod deosebit în creaţia sculptorului Ştefan Kelemen este constantul interes pentru valorile circumscrise spaţiului uman. Întâlnirea cu morfologiile şi semnificaţiile umane a dobândit, după ani de statornică frecventare, caracterul unui ritual, dar, fascinaţi de bucuria luării în posesie a formelor umane, nu trebuie să ne lăsăm înselaţi de evidenta actualitate a acestor reprezentări. Volumul sculpturilor sale este de regulă purificat de detalii, redus la esenţă, la pura expresie. În acest moment, al optimei funcţionări, volumul îşi ia ca aliat lumina, care devine un agent activ, care desăvârşeşte opera de dematerializare, de transparenţă, de pătrundere într-o zonă a metafizicului spre care tinde artistul. Fereastra care astfel se deschide spre sacru este cea care asigură în profunzimie actualitatea acestor sculpturi.

Constantin Prut
Octombrie 2012

website link: ,[:en]

Kelemen Ștefan
Kelemen Ștefan
Adresa: str. Craiova, nr. 9, Timişoara – România
Tel: +40256.460.105; +40731.455.856
e-mail:
web: ,

Ab Ovo 19.. -40x16x10cm.

Ab-Ovo-19.. – 40x16x10cm.

Prezentare Demers Artistic

Omnipresence of humanity
What particularly impresses in the creation of the sculptor Ştefan Kelemen is the constant interest for the values circumscribed to the human space. The meeting with the morphologies and human meanings has acquired after years of constant frequentation, the character of a ritual, but, fascinated by the joy of taking possession of the human forms, we must not allow ourselves to be deceived by the obvious actuality of these representations. The volume of his sculptures is usually purified from details, reduced to its essence, to the pure expression. At this moment, of optimal functioning, the volume takes the light as its ally, which becomes an active agent, which fulfils the work of dematerialization, of transparency, of passing into an area of metaphysics to which the artist aspires. The window which is so opened to the sacred is the one which provides in depth the actuality of these sculptures.
Constantin Prut
October 2012

website link: ,[:]