Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Itu Valentin[:en]Itu Valentin[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

ITU VALENTIN
Itu Valentin
Adresa: Bd. Unirii, nr. 7, ap. 65, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40727.789.6202
e-mail: itu_v@yahoo.com
web:,

Butterfly efect 2 - oil pastel - paper - 138x110 cm.

Butterfly efect 2 – oil pastel – paper – 138×110 cm

Prezentare Demers Artistic

“…Personaj discret dar cu mari disponibilităţi de comunicare ,caracter ce posedă o neobişnuită capacitate de autoperfecţionare şi desavarşire umană, Valentin Itu exemplifică tipologia intelectualului introvertit pe care o intâlnim în jurul nostru tot mai rar din păcate.
Valentin Itu are convingerea că exerciţiul cerebral rămâne principalul mod de vieţuire intr-o lume ale cărei statornicii şi ierarhii par să-şi fi pierdut logica interioară.
Valentin Itu consumă -şi apoi produce- cultură de performantă cu instrumentele intelectualului care se simte indreptaţit să readucă într-o relaţie simbiotică ştiinţificul şi artisticul, raţionalul si inefabilul.
Pentru Valentin Itu recursul la pictură are semnificaţia exercitării unui drept intelectual. Iar miza acestui drept nu este nici defulatorie, nici catharctică şi cu atât mai puţin ea nu conţine dedublarea mascată a vreunui ego supradilatat. Pur şi simplu acest recurs are sensul unei instăpâniri asupra metaforei vizuale folosite ca vehicol ce transferă cunoasterea …

Tiberiu Alexa – critic si istoric de arta

website link , [:en]

ITU VALENTIN
Itu Valentin
Adresa: Bd. Unirii, nr. 7, ap. 65, Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel: +40727.789.6202
e-mail: itu_v@yahoo.com
web:,

Butterfly efect 2 - oil pastel - paper - 138x110 cm.

Butterfly efect 2 – oil pastel – paper – 138×110 cm

Prezentare Demers Artistic

A discrete character, proving great aptitudes for communication, as well as a remarkable capacity for professional and personal development, Valentin Itu perfectly illustrates the typology of the introvert and resolute intellectual who has become so uncommon nowadays, unfortunately.
Valentin Itu does this based on the belief that the intellectual exercise is the main way of surviving in an ever more unsteady world, whose hierarchies seem to have lost logic.
Valentin Itu consumes- and then produces- high culture with the instruments of the intellectual who feels justly entitled to put science and arts, rationality and the ineffable into a symbiotic relation.
Painting bears for Valentin Itu the significance of exercising an intellectual right. At stake here is neither the right of repress, nor the cathartic right, and even less does such right contain the duplication of an overdilated ego. This exercise simply means taking over the visual metaphor used as a vehicle for knowledge transfer, which is even more complex and relevant…

Tiberiu Alexa – critic and art historian

website link , [:]