Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

Isverna – Art Camp IV

Isverna – Art Camp IV
Doctor

Topos de artă creativă: Isverna – Art Camp IV

Atelier de creație dimpreună cu sărbătoare a artei vizuale, tabăra de creație de la Isverna exprimă o stare de spirit între identități artistice consolidate care singularizează locația și o individualizează în contextul cultural regional.
Tabăra oferă ocazia participanților de a se pune în acord cu sensul pe care arta contemporană îl parcurge și de upgradare a propriilor creații prin raportare la ceilalți (subconștientul artistic).
Amprenta inconfundabilă a locului ca și impregnarea cu spiritul de sub munții Cernei, Isverna incumbă predispoziția pentru sacru (dimensiune spirituală difuză și permanentă), prilej de explorare și interpretare autentică a sinelui.
Ca în fiecare an, renașterea naturii imprimă energie și vitalitate participanților ranforsând imaginația ca teritoriu al experimentelor unde esteticul declină engrama artistică a fiecăruia având ca rezultat lucrări iconice (seamănă cu ce semnifică).
Prilej de etalare a progreselor în stil și tehnică, de manifestare a individualității dar și coeziunii cu breasla, în tabără au loc reformulări, clarificări de concept într-o atmosferă colocvială, când în doar 7 zile percepția acută a frumuseților inspiră participanților sentimentul identității.
La Isverna fiecare protagonist înțelege aura simbolică a metaforei descoperindu-și mirări sub certitudinea înșelătoare a materialității odată cu intensificarea sentimentului de artist.
Isverna – Art Camp IV (2023), reper cultural regional cu vizibilitate (dobândită prin participanții de marcă), se constituie în demers artistic în consens cu vremurile. Fără inhibiții, temeri sau constrângeri invitații se produc în lucrări conotative ce poartă atingerea căutărilor unui sens metafizic, contrapondere a unei existențe tensionate, artificiale și impersonale.
După alte 3 ediții, Tabăra de la Isverna a devenit emblemă a interferenței dintre locație (sistem de referință), natură (premisă a demersului), artiști (actanții), organizator (condiție a reușitei) și vremi (atmosferă). Armonia peisajului, bucuria ideilor împărtășite și a gestului creator, schimbul de păreri, cu toate provoacă la devenire spirituală și au ca rezultat sondarea adâncurilor incomensurabile ale sinelui și valorizarea în creații echilibrate, memorabile și sapiențiale.
La Isverna, conștiința identității artistice stimulează participarea la manifestarea de grup, activă, coerentă și fructuoasă. Tabăra unifică fără a omogeniza valori, fără a șterge diferențele dintre participanți.
La Isverna – prin creație, artiștii transced realitatea, dau sens memoriei colective, fiind vectori ai viitorului.
Participanții din acest an sunt: Braco Azarić, Rodica Banciu, Bandi Szidónia, Costin Brăteanu, Cristian Ciubotaru, Krasimira Drumeva, Duska, Igor Gardinovački, Marcel Lupşe, Florian Mihăilescu, Gheorghe Munteanu, Oara Larisa Mutu Mindoiu, Juan Thimmel, Cătălin Oancea, Ileana Oancea, Florin-Alexandru Preda, Florin Preda Dochinoiu, Filip Ristić, Alfred Schneider, Paulina Tarara, Milan Dragoljević.

Dr. Diaconu Ion
16 mai 2023