Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Irimia Diana[:en]Irimia Diana[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

IRIMIA DIANA
Irimia Diana
Adresa: România
Tel: +40748. 204.088
e-mail: di_althea@yahoo.com
web:

Fractal

Fractal

Prezentare Demers Artistic

Surse de inspirație: hieratismul formelor bizantine, accente decorative din arta populară românească, simbolistica mitologică greacă și orientală, cadrul suprarealist
Tehnici de lucru: acrilic / carton preparat, lemn preparat, tehnică mixtă cu creioane colorate, foiță de aur specifică picturilor bisericești
Viziune: „Așa cum orice act de creație are propria lui alchimie, așa și matricea lui. În secolul XXI, un artist care are ceva de spus nu-și mai poate permite să fie doar eclectic în această privință”, spune Diana Irimia. În creația sa, orice concept suferă o transmutație nu numai a ipostazelor și tehnicilor de lucru, dar și a felului în care demonstrează cum se auto-deconceptualizează pentru ca mai apoi să se poată re-conceptualiza. Aceasta este latura mistică, fabuloasă care pune viul în lucrările sale. „Am lăsat la atitudinea privitorului să-și stabilească singur polul de percepție. Firește că raportul uman-divin pe care îl urmăresc se poate asemăna cu relația yin-yang, în uman regăsindu-se divinitatea, iar în divin, slăbiciunile firii omenești. Echilibrul percepției stă undeva, în locul echidistant dintre extreme.”
Diana Irimia

website link

[:en]

IRIMIA DIANA
Irimia Diana
Adresa: România
Tel: +40748. 204.088
e-mail: di_althea@yahoo.com
web:

Fractal

Fractal

Prezentare Demers Artistic

Sources of inspiration: hieratism of the byzantine forms, decorative accents from the Romanian popular art, Greek and Oriental mythology and symbolism, surrealistic framing
Working techniques: acrylic on cardboard/ wood, mixed technique with coloured pencils, gold leafing, specific to church paintings
Vision: „The same as every act of creation has its own alchemy, so does its matrix. In the 21st century, an artist who has something to say cannot afford to be only eclectic in this regard”, says Diana Irimia. In her works, every concept suffers a transmutation not only of the hypostases and the working techniques, but also of the way it demonstrates how it self-deconceptualizes, only to enable itself to re-conceptualize further on. This is the mystic, the mythic side which puts back the aliveness in this artist’s works. „I’ve always let the viewer establish his own pole of perception. The human-divine ratio may certainly be associated with the yin-yang relationship, the human side containing thus a grain of divinity, and the divine side holding all together the frailties of the human nature. The equilibrium of perception lies somewhere, in the equidistant place between the extremes.”
Diana Irimia

website link

[:]