Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Irimescu Remus[:en]Irimescu Remus[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Remus Irimescu
Irimescu Remus
Adresa: Str. Alexandru Golescu, nr. 16, ap. 1, Timişoara, Timiș – România
Tel: +40722.335.046
e-mail: irimescu_remus@yahoo.com

web: ,

Prag , Passage, 49x23x20 cm, Lemn nuc + bronz, Walnut + bronze

Prag-Lemn-nuc-bronz, 49x23x20-cm.

Prezentare Demers Artistic

(…) „severă instaurare de semne monumentale (indiferent de dimensiuni) citând sau doar referindu-se la volumetriile simbolic şi imprecis geometrice ale piramidei sau eliptice sau poliedrale, abstractizând un originar element viu, un trunchi de copac devenit obiect şi suport al unor semne grafice incizate sau reliefate pe suprafaţa semnului „arhitectural”.
Limbajul sculptorului Remus Irimescu este laconic, fără a se cantona în geometrismul rigid al unei abstracţii pur formale. Fondul demersului său spre abstracţie este simbolic şi suprapunerea unei acţiuni de îndepărtare a suplimentelor analitic ornamentale, individualizante ale formei funcţionale biologice, care reduc trunchiul la un puternic semn plastic în spaţiu, prin resorbţia spre marcaj a cercurilor, triunghiurilor şi pătratelor dau cheia acestei tipologii de abstracţie.”
(Prof. Univ. Dr. Alexandra Titu)

website link:

[:en]

Remus Irimescu
Irimescu Remus
Adresa: Str. Alexandru Golescu, nr. 16, ap. 1, Timişoara, Timiș – România
Tel: +40722.335.046
e-mail: irimescu_remus@yahoo.com

web: ,

Prag , Passage, 49x23x20 cm, Lemn nuc + bronz, Walnut + bronze

Passage-Walnut-bronze, 49x23x20-cm.

Prezentare Demers Artistic

(…) “severe introduction of monumental signs (regardless of size), quoting or only referring to geometrical symbolically and inaccurately, or elliptical, or polyhedral forms of pyramids, abstracting a native living element, a tree trunk turned into object and underlay of some graphic signs that are incised or embossed on the “architectural” sign surface.
The artist Remus Irimescu has a laconic language, without getting stuck in the rigid geometry of a purely formal abstraction. The symbolic background of his approach to abstraction and the overlapping of an action to remove the analytic ornamental, representative supplements of the biologic functional form, that reduces the trunk to a strongly expressive sign in space, by reduction to the mark the circles, triangles and squares offer the key to this typology of abstraction.”
(Prof. Univ. Dr. Alexandra Titu)

website link:

[:]