Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 15/06/2024

Scroll to top

Top

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA EXPOZIŢIA STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2024-EDIŢIA A III-A

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA EXPOZIŢIA STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2024-EDIŢIA A III-A
Doctor

Ȋn perioada 1-31 octombrie 2024, va avea loc expoziţia de Artӑ Vizualӑ STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE-ediţia a III-a, la PALATUL PARLAMENTULUI, CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE, SALA DE EXPOZIŢII ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, BUCUREŞTI.

Iatӑ o foarte succintӑ trecere ȋn revistӑ a periplului expoziţiei STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE pe care am iniţiat-o ȋn anul 2013: 16 decembrie 2013 – 16 ianuarie 2014, Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti; 20 februarie – 20 martie 2014, Galeriile „Alfa” – Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău; 10 mai- 10 iulie 2014, Biserica evanghelică, monument istoric din Herina, Bistriţa-Nӑsӑud; 18 iulie-18 august 2014, Castelul Corvinilor, Hunedoara (ediţia I a proiectului); 4-31 decembrie 2020, Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuşi”, Palatul Parlamentului, București;

12 iunie-16 august 2021, Complexul Muzeal Bistriţa-Nӑsӑud, Bistriţa (ediţia a II- a proiectului).

Pe lângӑ acestea, au mai fost și expoziţii pilot, derivate din proiectul de bazӑ: 12.11.2016 – 12.12.2016, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi; 18 iulie-18 august 2019, Biserica Evanghelică din Herina, Bistriţa-Năsăud (expoziţie cu steaguri medievale imaginare ȋn cadrul taberei studenţești ”Etno – design – între mimmesis și așteptare”); 23-29 iulie 2021, sediul Primӑriei Orașului Ardud (Satu-Mare).

Protagoniștii evenimentelor artistice menţionate anterior, sunt artiști care aparţin atât unor generaţii diferite (de la studenţi și absolvenţi ai universitӑţilor de artӑ din ţarӑ, pânӑ la artiști consacraţi), cât și unor specializӑri diferite (picturӑ, graficӑ, sculpturӑ, mix media, artӑ textilӑ, etc.).

Expoziţia STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE-ediţia a III-a va fi prezentatӑ de criticul și istoricul de artӑ, Luiza Barcan.

Şi de aceastӑ datӑ, proiectul ȋși propune sӑ continuie spiritul ediţiilor anterioare, ȋn care accentul a fost pus pe libertatea de reprezentare plasticӑ a fiecӑrui artist participant. De asemenea, lucrӑrile vor avea ca sursӑ de insipraţie arealul de ȋnsemne heraldice, specific perioadei medievale. Prin intermediul acestor opere, marelui public i se propun noi modalitӑţi de analizӑ a fenomenului istoric, sublimat de percepţia artisticӑ contemporanӑ.

Ca și pânӑ acum, lucrӑrile vor trece prin filtrul unui juriu de specialitate format din artiști consacraţi.

Regulament:

• fiecare artist poate participa cu maxim douӑ lucrӑri care nu au mai fost prezente la editţile anterioare ale proiectului;

• dimensiunea maximӑ a unei lucrӑri: 100 cm lӑţime x 300 cm ȋnӑlţime; dimensiunea minimӑ: 100 x 100 cm;

• tehnicile, procedeele de lucru și materialele utilizate, la alegerea artistului;

• scurt CV format Word, Times New Roman, 12, care sӑ cuprindӑ: prenumele, numele artistului; data nașterii, studii, adresa de domiciliu completӑ, numӑr de telefon, adresa de e-mail;

• câte o reproducere color pentru fiecare lucrare (doar ansamblul lucrӑrii): format jpg, rezoluţie 300 DPI, dimensiunea imaginii aprox. A4;

• ȋntr-un document Word (Times New Roman, 12), descrierea lucrӑrii: prenume | nume autor, titlul lucrӑrii, tehnicӑ, dimensiuni, anul realizӑrii;

• CV-ul, reproducerea lucrӑrii / lucrӑrilor și descrierea lucrӑrii/ lucrӑrilor vor fi trimise pe adresa de e-mail: frumuseanu@gmail.com; aceste documente se vor trimite doar ȋn attachment, nu ȋn corpul e-mailului;

• ȋnscrierile se fac exclusiv online, ȋntre 10- 20 iulie 2024;

• fiecare lucrare trebuie sӑ fie prevӑzutӑ cu baghetӑ și sistem de prindere.

• costul transportului lucrӑrilor tur/retur va fi suportat de artiști.

• artiștii care vor fi selectaţi sunt rugaţi sӑ punӑ ȋn colet alӑturi de lucrare, adresele corecte și complete ale destinatarului și expeditorului (cu numerele de telefon aferente), plus taxa de participare.

Ȋn urma selecţiei, pe 24 iulie, voi posta lista artiștilor participanţi, pe pagina mea de Facebook http://www.facebook.com/daniela.frumuseanu și pe adresa de e-mail a fiecӑrui artist.

Lucrӑrile selecţionate vor fi trimise ȋn perioada 16-20 septembrie 2024, printr-o firmӑ de curierat, la Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuşi”, Palatul Parlamentului (București). str. Izvor nr. 2-4; persoanӑ de contact: Magda Midvichi, tel.: 0728. 899.170. Artiștii din București vor putea aduce personal lucrӑrile, ȋn același interval de timp.

Fiecare lucrare va avea menţionat pe verso: numele autorului, titlul lucrӑrii, tehnica, dimensiuni, anul realizӑrii.

Solicitӑm ambalarea lucrӑrilor astfel ȋncât sӑ fie bine protejate atât la trimitere, cât și la returnare.

Returnarea lucrӑrilor participante se va face prin firmӑ de curierat, cu plata la destinatar, pânӑ la sfârșitul lunii noiembrie 2024.

Taxa de participare: 150 lei.

Alte menţiuni:

• se va realiza un catalog format pdf care va fi distribuit fiecӑrui artist participant pe e-mail;

• fiecare artist participant va fi prezent ȋn catalogul expoziţiei și pe materialele promoţionale aferente;

• organizatorii au dreptul de a utiliza reproduceri dupӑ lucrӑrile expuse fӑrӑ plata cӑtre autor, cu scopul promovӑrii evenimentului ȋn material publicitare;

• participanţii vor gӑsi pe http://www.facebook.com/daniela.frumuseanu albumul expoziţiei (materiale promoţionale, imagini din expoziţie, imagini de la vernisaj).

• organizatorii nu ȋși asumӑ responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrӑrilor pe timpul transportului;

• pe ȋntreaga perioadӑ a expoziţiei, participanţii nu ȋși pot retrage lucrӑrile.

Curator: Daniela Frumușeanu

Organizatori: Alexandra Neacșu și Liana Bӑdӑlӑu.