Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/07/2024

Scroll to top

Top

INTROSPECŢII TEXTILE @ Bucureşti

INTROSPECŢII TEXTILE @ Bucureşti
Doctor

Expoziţia de Artӑ Vizualӑ INTROSPECŢII TEXTILE va fi deschisӑ ȋn perioada 8-23 iulie 2023, ȋn spaţiul Sӑlii de conferinţe a Muzeului de Artӑ Popularӑ ,,Prof. Dr. Nicolae Minovici”. Aceasta va cuprinde ansambluri decorative pentru interior, spectaculoase atât prin caracterul ludic al suprafeţelor realizate cu ajutorul tehnicilor specifice mediului textil contemporan, cât și prin diversitatea conceptualӑ, cromaticӑ sau formalâ. Spaţiul expoziţional se transformӑ datoritӑ lor, ȋntr-un spaţiu magic inspiraţional.
Unele lucrӑri sunt deja cunoscute publicului, fiind lucrӑri de licenţӑ sau master, altele sunt rezultatul experienţelor artistice de datӑ recentӑ. Existӑ și o notӑ comunӑ a acestor opere și anume, caracterul de unicat.
Expoziţia ȋși propune sӑ etaleze posibilitӑţile multiple de reprezentare plasticӑ ȋn mediul textil contemporan, rezultat al unei cercetӑri teoretice și practice riguroase, ȋn care prelucrarea digitalӑ a imaginilor joacӑ un rol important, chiar dacӑ acest lucru nu transpare la prima vedere.
Protagonistele acestui eveniment sunt urmӑtoarele: Liana Bӑdӑlӑu, Nicoleta Bicӑ Bucșaru, Maria Alexandra Frȋncu, Livia Elena Greaca, Laura Maria Greaca, Simina Mirea, Alexandra Neacșu, Ramona Şercӑianu, Maria-Alexandra Ţecu.
Curator: Daniela Frumușeanu
Instituţii organizatoare: Muzeul Municipiului București, Muzeul de Artӑ Popularӑ Dr. Nicolae Minovici,
Parteneri: Asociaţia Femeilor Universitare din România.
Parteneri media: Modernism-tabloid de artӑși stil, Radio România Cultural, Promenada Culturalӑ, Radio PRO Diaspora, Clubul Presei Transatlantice, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România-PRESS ONE, Agenţia de CARTE.ro, Radio TRINITAS, LEVIATHAN-veritas liberabit vos.
Prelucrare digitalӑ afiș: Laura Maria Greaca.