Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

International Biennial of Painting @ Chisinau

International Biennial of Painting @ Chisinau
Nistor Laurențiu

Dragi prieteni, a demarat înregistrarea la Bienala Internaţională de Pictură Chişinău-2019.

Aşteptăm să ne prezentaţi ofertele de participare până la 01.03.2019.

Regulamentul desfășurării Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău -2019 
Sub patronajul Ministerului Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Organizatori:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă AMPRENTE

Parteneri:
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chișinău
Mobias Banca Groupe Societe Generale
Fundația Familia Sturza 
Institutul Cultural Roman din Chișinău M. Eminescu
Muzeul de Istorie si Etnografie, or. Soroca
Complexul Muzeal Naţional Moldova, din Iași, România
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Curator: Tudor Zbârnea, Director General al Muzeului Național de Artă al Moldovei

În perioada 16 mai – 23 iulie 2019 la Muzeul Național de Artă al Moldovei va avea loc cea de a șasea Bienală Internațională de Pictură, Chişinău-2019

Obiectivele:
– reliefarea dinamicii evoluţiei în domeniul picturii din ultimii doi ani; 
– prezentarea unui spectru larg de abordări estetice şi mijloace ale exprimării vizuale: de la metodele tradiţionale la tehnicile şi tehnologiile de ultimă oră;
– evaluarea nivelului artei contemporane din Moldova şi identificarea locului acesteia în contextul artei mondiale, motivând totodată creatorii naţionali de artă şi stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa; 
– asigurarea condiţiilor favorabile pentru întâlnirile şi dialogurile dintre profesionişti, adepţi ai diverselor tendinţe şi curente ale expresiei artistice din diferite ţări, şi crearea unei platforme de dezbateri pentru stabilirea unor conexiuni creative.

Cerinţe faţă de candidaţi:
–la concurs vor fi admişi artişti plastici profesionişti, din Republica Moldova şi străinătate, cu vârsta minimă de 21 ani, absolvenți ai Academiilor şi Universităţilor de Artă
–candidaţii vor declara pe proprie răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs . 
–Anexa 1 va servi drept Contract intre parti.
Cerinţe faţă de lucrări: 
– tema concursului este liberă
– lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice cât și estetice; 
– un artist se poate înscrie la concurs cu max. 2 lucrări executate în perioada 2017-2019;
– în cadrul preselecţiei un autor poate prezenta 5 lucrări executate în anii 2017-2019;
– sunt admise doar lucrările care nu au mai participat şi în cadrul altor concursuri internaţionale;
– dimensiunile lucrărilor: latura mică de la 80 cm, latura mare până la 200 cm.

Termene: 
1. Prezentarea cererii de participare – 01 noiembrie 2018 – 01 martie 2019 
2. Rezultatele preselecției se anunţă prin poşta electronica pâna la – 02 martie 2019.
3. Livrarea lucrărilor în sala de expoziţie – până la 4 aprilie 2019.
4. Jurizarea – 05-07 aprilie 2019
5. Expoziţia – 16 mai – 23 iunie 2019
6. Inaugurarea expoziției şi premierea laureaților – 16 mai 2019.
7. Returnarea lucrărilor autorilor nerezidenți– decembrie 2019.

Juriul:
Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniile artelor plastice,vizuale, istoriei artelor, atât din Moldova, cât şi din străinătate. Juriul desemnează laureații şi poate interveni asupra valorii premiilor.

Valoarea premiilor(impozabil):
Premiul I – 45 000 de lei 
Premiul II – 35 000 de lei
Premiul III – 20 000 de lei
Premiul Muzeului National de Arta al Moldovei – 20 000 de lei 
Premiul Fundaţiei Familia Sturza – 20 000 de lei
Premiul ICR Chisinau, M.Eminescu – 20 000 de lei

Precum și decernarea:
Trofeul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum
Trei Diplome de Excelenţă ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Alte premii şi diplome

Premiile vor fi înmânate laureaților pe 16 mai 2019 în cadrul inaugurării Bienalei.
Laureaţii Bienalei vor fi invitați pentru 3 zile la Chișinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă și cazare (3 nopți) vor fi asigurate de organizatori.

În afară de premiile în bani şi diplome:
1. Câştigătorul Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum va primi invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

3. Vor fi organizate următoarele expoziţii de grup:
a) O selecţie de 100 de lucrări – la Palatul Culturii, mun. Iași, România în perioada 
27 iunie – 30 iulie 2019
b) O selecţie de 50 de lucrări – la Muzeul National de Istorie si Etnografie, or. Soroca septembrie 2019

Dispoziţii generale: 
1. Organizatorii au dreptul :
– de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie; 
– de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.
2. Lucrările premiate vor intra în colecțiile publice: 
– Muzeului Naţional de Artă al Moldovei – Premiile I,II,III și Premiul MNAM. 
(http:// www.mnam.md).
– Fundaţiei Familia Sturza – lucrarea care va primi Premiul Fundaţiei. (http://fundatiasturza.md)
– Institutului Cultural Roman din Chișinău M. Eminescu – lucrarea care va primi Premiul ICR ((http://www.icr.ro/chisinau/)

3. Preselecţia lucrărilor se face de către grupul de lucru al Bienalei 2019 pe baza formularelor trimise de participanţi prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoţite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază și poza autorului din data de 1 noiembrie 2018. Deciziile grupului de lucru sunt comunicate fiecărui candidat în timp util: deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestațiilor, iar portofoliul rămâne in arhiva organizatorului.
4.La concurs sunt admişi autorii/candidaţii care: 
– au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicația titlurilor/titlului lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de preselecţie
– au livrat la timp lucrările selectate de organizatori;
– au achitat taxa de participare anterior livrării lucrărilor.
5.Taxa de participare va fi achitată:
– de către participanții rezidenți, membrii UAP 200 de lei – la casieria UAP, conform listei.
– de către participanții din alte categorii si nerezidenți 120 euro– în contul organizatorului. Cheltuielile (comisioane bancare) pentru depunerea taxei în contul organizatorului, vor fi suportate de către participanții la concurs
6.Când un candidat îndeplineşte toate dispoziţiile de la punctul 4 al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.
7.Nerespectarea a cel puţin uneia dintre dispoziţiile punctului 4 va duce în mod automat la excluderea candidatului din concurs, iar lucrările acestuia nu vor fi expuse.
8. La concurs nu participa lucrările: 
– Artiştilor invitaţi
– Membrilor Juriului
– Membrilor comitetului de organizare
– Lucrările care au ajuns la destinație după 4 aprilie 2019
9. Artişti invitaţi care iau parte la expoziţie pot expune lucrări executate înainte de anul 2017. 
10. Organizatorii editează un Catalog al expoziției în care va fi prezentat fiecare participant la expoziţie cu o lucrare (la latitudinea grupului de lucru) şi cu informaţii de bază despre participant din Formularul de participare. 
11.Fiecare participant la concurs va primi gratuit un exemplar al Catalogului Bienalei.

Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:
1. Greutatea unei lucrări ambalate nu trebuie să depăşească 32 de kilograme.
2.Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
3. În cazul livrării pânzelor rulate vor trebui achitate costurile pentru achiziționarea sau confectionarea șasiului.
4.Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sub sticlă . 
5. Costurile de transport ale lucrărilor:
– rezidenţilor tur-retur sunt suportate de către autor.
– nerezedenţilor – livrarea din contul artistului participant, retur din contul organizatorilor ( în cazul în care lucrare cu ambalaj nu depăşeşte greutatea de 10 kg)
6.Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea artistului participant. 7.Organizatorul nu își asumă răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul transportării.
8.În timp de 10 zile după încheierea expoziției participanții rezidenți sunt obligați să-și ridice lucrările de la sediul Muzeul Național de Artă al Moldovei ( str. 31 August 1989, 115).
9. Lucrările participanţilor din străinătate pot fi păstrate până la 60 de zile după ultimul eveniment si vor fi expediate autorilor prin poştă. 
Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (.jpg) pentru catalogul Bienalei vor fi trimise cu nota „BIP-2019” 
prin poşta electronică : bip.chisinau@gmail.com 
sau prin poştă pe adresa:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Str. 31 August 1989 , 115,
Chişinău, MD-2012

Pentru informaţii suplimentare:
– site-ul oficial al Bienalei – www.bipchisinau.com
– poşta electronică – bip.chisinau@gmail.com 
– FB https://www.facebook.com/bipchisinau/

Anexa 1. Formular de participare 
Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească datele mele personale si lucrările mele în modul specificat în Regulamentul Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău-2019 in conformitate cu Legea RM Nr. 133 din 08.07.2011 Privind protectia datelor cu character personal.
Data: Semnătura: 
Scurtă notă biografică
Nume: 
Prenume: 
Data naşterii:
Studii: 
Expoziţii relevante: 
Premii:
Lucrari in colectii publice (lista desfşurată a muzeelor, colecţiilor publice şi ţărilor în care acestea se află)
Lucrari in colectii particulare (lista tarilor)
Adresa:
Ţara: 
Cetăţenia: 
Telefon, email: 
Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch). Fiecare lucrarea va fi semnata cu urmatoarea informatia: autorul, denumire, anul, dimensiunile,tehnica

Anexa 3 Poza artistului (.jpg)