Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

ÎNSEMNELE LUMINII @ Târgu Mureş

ÎNSEMNELE LUMINII @ Târgu Mureş
Doctor

D O I N A R E G H I Ș I O N E S C U | Expoziție personală de picură | „ÎNSEMNELE LUMINII” | ART NOUVEAU Gallery Târgu Mureș |vernisaj: miercuri, 31 mai 2023, ora 17.00.

În demersul creator s-a pornit de la două concepte: LUMINA și SPAȚIU, fiind o încercare de a retrasa CALEA FACERII LUMII, din prima sa etapă, cea a creării luminii și astrelor. Și-a asumat dreptul de a concepe în cadrele orizontului cosmic, propriul univers, propria constelație. Astfel că lucrările prezente pe simeze dezvăluie și comunică mai mult decât o expresie metaforică, dându-i și o ideatică filosofică. Repertoriul imagistic este alcătuit dintr-o serie de elemente cu un pronunțat caracter simbolic ce fac trimitere în special spre zona sacră. O analiză mai atentă asupra multor compoziții dezvăluie privitorului prezența constantă a aripilor îngerești. Ele apar ca un laitmotiv, devenind zbor, lumină, aspirație. De asemenea ele dețin supremația astrală și sunt elementele intermediare între pământ și cer, îndeplinind rolul de mesageri, de semne vestitoare ale sacrului.

În lucrările prezente în această expoziție se resimte pregătirea în domeniul picturii monumentale, multe din compozițiile aflate pe simeze sunt posibile proiecte de pictură parietală. În elaborarea structurilor compoziționale s-a folosit o tehnică mixtă, prezentând un viu interes pentru redarea unor detalii în relief cu ajutorul stucului. O constantă este recursul la formele liniare, a liniei în mișcare dinamică, a liniei unduioase, care se contorsionează, urmând o cale sinuoasă. A încercat să păstreze o armonie cromatică, o gamă echilibrată, calmă, coabitând armonios cu respectul pentru tradiția picturii parietale medievale, bazându-se de cele mai multe ori pe o dominantă caldă, ocruri, siene, umbre naturale. Centrele de lumină existente în fiecare compoziție sunt prezente ca o interferență între cosmic și teluric, ca un fascicol luminos de descifrare a misterelor universului și de introspecție a eului propriu.

Artista a elaborat în timp o formulă proprie de sinteză între pictură și arta decorativă. În lucrările prezente acum în spațiul expozițional acest lucru este elocvent.

Per ansamblu, expoziția este un omagiu adus timpului și lumii căreia îi aparținem. Este o pleduarie pentru trăirile lăuntrice, pentru un univers propriu, un rezultat al confruntărilor din sfera spiritului. Este traseul simțirii și gândirii sale ce tinde să găsească în continuare resursele cerute de o biografie artistică îndelungată.