Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

In memoriam Vlad Ciobanu @ Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Onești

In memoriam Vlad Ciobanu @ Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Onești
Nistor Laurențiu

Expoziție de sculptură „In memoriam Vlad Ciobanu”
Zilele Culturii Călinesciene, Ediția LII, 14-15 iunie 2024
Vernisaj: 14 iunie 2024, ora 17:00
Biblioteca Municipală Radu Rosetti, Onești

Motivele creației lui Vlad Ciobanu sunt dominate atât de arhetipalitatea universului interior, cât și de a celui manifestat, extern ființei, procesul său de devenire în plan pur uman fiind consubstanțial cu cel al devenirii în planul artistic. Proces evolutiv care. în anii copilăriei sale, a fost marcat atât de treptata neantizare a universului în care se născuse și făcuse primii pași, neantizare a unei întregi ierarhii de valori ale satului ce, privit cu ochii copilului de la acea vreme, purta toată încărcătura simbolică a începutului de lume, cât și, deopotrivă, elementul tranziției, al dezvrăjirii, al desacralizării impuse forțat ca directivă de partid. În acest context, și dezvoltându-se ca o consecință firească, au apărut primele trăsături ale evoluției sale ca artist, resimțind în acest cadru atât nevoia de conservare a unei lumi ireversibil pierdute, pe de-o parte, cât și puterea de transfigurare a drumurilor în perpetuă schimbare, astfel concretizându-se motive dominante ale viziunii sale precum cel al sacerdoțiului și implicit al conservării, acela al tranziției, manifestată atât de pregnant prin simbolistica curcubeului, ce joacă atât rolul reprezentării elementului mistice, ele evoluând perpetuu, crescând și ramificându-se în ființa sa asemeni cinetic, cât și al punții de legătură și acela al spațiului de trecere, al așteptării dintre lumi, al întâlnirii rădăcinilor unui copac, rădăcini care, în tranziția lui către universalitate, pe nesimțite, au început a crește către cer. (Ion Ciobanu)

Vlad Ciobanu (1948-2024) este unul dintre cei mai importanți sculptori români contemporani, a cărui operă este prea puțin cunoscută și valorificată în contextul complex al trecutului recent. Vlad Ciobanu, personalitate culturală complexă, sculptor și teoretician, exeget al operei brâncușiene, curator și coordonator a numeroase evenimente artistice, participant la numeroase expoziții naționale și internaționale, s-a considerat un slujitor al artei, al culturii române și al țării sale. Printre premiile care confirmă valoarea de excepție a operei sale artistice se află distincția „Cel mai bun sculptor român”, acordată de Uniunea Artiștilor Plastici din România în 2004, și medalia „Meritul Cultural” clasa a III-a, categoria C „Artele Plastice”, acordată de Președinția României în 2019. Vlad Ciobanu a fost coordonator şi curator al Simpozionului Internaţional de Sculptură „Atelierele Brâncuşi” de la Târgu Jiu, în perioada 2005-2022, iar în anul 2021 a primit premiul „Restitutio. Brâncuși”, acordat de Asociaţia cultural-istorică „Dumitru și Maria Pleniceanu”, pentru contribuția la cunoașterea operei sculptorului naţional Constantin Brâncuși. Vicepreședinte al Asociației 21 Decembrie, Vlad Ciobanu a fost printre cei care au participat la evenimentele din decembrie 1989, iar în 2012 a ținut greva foamei pentru votul privind Imprescriptibilitatea crimei şi Legea Lustraţiei, si adoptarea amendamentelor propuse Legii Recunoştinţei şi promulgarea acesteia de către preşedintele României. Vlad Ciobanu este un important exeget al operei lui Constantin Brâncuși, cu o abordare științifică originală și o expresie literară de mare vigoare și profunzime, articolele, comunicările și eseurile sale se regăsesc în reviste culturale importante (Arta, Luceafărul, Viața Românească, România Literară, Contemporanul, Curierul Național, Academica, Art Panorama, Ateneu, Confesiuni, Brâncuși, Contrapunct) sau în volume colective (Pași pe nisipul eternității, Colecția Brâncușiana, Târgu Jiu).

Curatori: Ion Ciobanu, Alexandru Ciobanu
Grafică: Ion Ciobanu
Proiect: Angelica Helena Marinescu, INSOC, Academia Română