Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/06/2024

Scroll to top

Top

HOTĂRÂREA NR. 1_13.04.2019 A ADUNĂRII GENERALE PRIN REPREZENTANȚI

Nistor Laurențiu

HOTĂRÂREA NR. 1 / 13.04.2019 

A  ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

        Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin  reprezentanți a avut loc în data de 13 aprilie 2019, orele 9.00, la sediul Universității Naționale de Arte din București, Calea Griviței nr. 28 sector 1, ședința fiind deschisă și condusă de către Președintele UAP din România – prof.univ.dr. Petru Lucaci,

        Au participat un număr de 171 membri, inclusiv 56 prin împuternicire, din totalul de 260 membri delegați, proporția fiind de 1/20 de membri din totalul membrilor UAP, conform Statutului.

Ședința  a fost declarată statutară, în urma celei de a doua convocări, conform cap.IV, art.15, pct. (5) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România.

        Adunarea Generală a UAP din România a aprobat discutarea punctelor incluse pe Ordinea de zi propusă:

a) Validarea lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în UAP, sesiunea martie 2019;

b) Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director al UAP din România pentru anul 2018;

c) Prezentarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 de către persoana juridică, fără scop lucrativ, UAP din România;

d) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018;

e) Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019;

f) Raportul Comisiei de cenzori;

g) Raportul Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj;

h) Raportul juridic;

i) Prezentarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018 și raportul Combinatului Fondului Plastic;

j) Validarea componenței Comisiei Naționale pentru elaborarea Statutului și Regulamentelor UAP;

k) Diverse.

        Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi.
        În consecință, Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România,

HOTĂRĂȘTE:

a) În conformitate cu art. 19 din Statutul UAP din România, modificat prin Hotărârea nr. 1/04.04.2017 a Adunării Generale prin Reprezentanți a Uniunii Artiștilor Plastici din România, validează lucrările Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în UAP din România, sesiunea – 19 martie 2019 – Anexa 1;

 1. Anexa 1 are un număr de 17 (șaptesprezece) file și cuprinde numele candidaților stagiari și titulari admiși și respinși și filiala, fiind parte integrantă a prezentei hotărâri; 

b) S-a prezentat Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2018; 

c) S-au prezentat situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018; 

d) S-a  aprobat  descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018; 

e) S-a prezentat și s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019;

f) A luat cunoștință de Raportul  de activitate al Comisiei de Cenzori; 

g) A luat cunoștință de Raportul Comisiei de Onoare, Disciplină și Arbitraj;

h) A luat cunoștință de Raportul juridic;

i) Întrucât directorul CFP – dnul Paul Dimancea nu a fost prezent, nu s-a discutat Raportul Combinatului Fondului Plastic; 

j) S-a aprobat constituirea Comisiei pentru Amendarea Statutului și Regulamentelor, precum și a Comisiei de Acordare a Premiilor UAP din România;

– Astfel, Comisia de numărare a voturilor, formată din: Emilia Kiss,Teodora Chinschi, Corina Duma, Claudiu Victor Gheorghiu, Alexandru Siminic, a procedat la numărarea voturilor obținute pe baza propunerilor membrilor Adunării Generale.

k) S-a validat Comisia pentru Amendarea Statutului și Regulamentelor UAP din România (161 voturi valabile) cu următoarea componență:

 1. DANIELA CONSTANTIN (Timișoara)
 2. MIRCEA MUREȘAN (Pictură București)
 3. TORINO BOCANICIU (Deva)
 4. DANIELA CHIOREAN (Cluj)
 5. ALEXANDRU GHILDUȘ (Design București)
 6. GHEORGHE POGAN (Pictură București)
 7. BOGDAN HOJBOTĂ (Arte Decorative)

l) S-a validat Comisia de Acordare a Premiilor UAP din România (161 voturi valabile) cu următoarea componență:

 1. COSMIN PĂULESCU (Pictură)
 2. SORIN ILFOVEANU (Pictură)
 3. IOAN SBÂRCIU (Pictură)
 4. DANIELA CONSTANTIN (Pictură) 
 5. ALEXANDRU PĂSAT (Sculptură)
 6. MARIAN ZIDARU (Sculptură)
 7. DUMITRU ȘERBAN (Sculptură)
 8. SUZANA FÂNTÂNARIU (Grafică)
 9. STELA LIE (Grafică)
 10. DRAGOȘ PĂTRAȘCU (Grafică) 
 11. CRISTINA RUSSU (Arte Decorative)
 12. MIHAI ȚOPESCU (Arte Decorative) 
 13. IRINA SAVA (Artă Plastică Religioasă și Restaurare)
 14. RUXANDRA DEMETRESCU (Critică)
 15. CĂLIN DAN (Multimedia)
 16. DINU DUMBRĂVICIAN (Design)

Preşedinte UAP din România

prof.univ.dr. Petru Lucaci