Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 14/06/2024

Scroll to top

Top

H2O : Transition @ Timişoara

H2O : Transition @ Timişoara
Doctor

În cadrul expoziției H2O : Transition, artista Livia Mateiaș a invitat publicul la o reflecție asupra
circuitului apei în natură și asupra importanței apei ca element vital.
Iată că expoziția ajunge la final și în data de 29 noiembrie de la ora 18 vă invităm la un tur ghidat în
cadrul Muzeului Apei (Calea Urseni nr 26, Timișoara). Un eveniment în care aveți ocazia pentru ultima
dată să vedeți instalația H2O : Transition în prezența artistei Livia Mateiaș și totodată să descoperiți
Muzeul Apei și informații despre modul în care apa era purificată în cadrul fostei Uzine de Apă din
cadrul Aquatim, actualul Muzeu al Apei. Turul va fi ghidat de Anabella Costache, coordonatoarea
muzeului.
Participarea este gratuită.
*Livia Mateiaş este artist vizual, un spirit liber şi creativ. A urmat studii de Licență, Master şi Doctorat la
Facultatea de Arte şi Design Timişoara și un Master în Management la Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor Timișoara. Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 2009
şi co-fondatoarea studioului de artă şi design artouching (2014) și a platormei DIGITAL:CANVAS\
 (2018). Participă la expoziții şi rezidențe artistice atât în țară cât şi în străinătate. Între rezidențe se
numără: Gabriela Tudor, Agueda, PT (2021); Our Nature, Trieste, IT; Salzburger Kunstverein, Salzburg,
AT. (2018); WASP (Working Art Space & Production), București, (2014); Centrul Cultural Max Pol
Fouchet, Méricourt, FR (2013). De-a lungul timpului a ținut peste 200 de ateliere creative pentru diferiți
beneficiari (adulți, tineri, copii, seniori și persoane vulnerabile). A ințiat și implementat în Timișoara

2
www.liviamateias.tumblr.com
câteva proiecte finanțate, printre care Fluid, Arta în comunitate, Acasă pe Pământ, Podul de Poveste –
comunitatea creativă Croșetăm Povești și Poduri, precum și proiectul Pixel_ART.
Organizatori: artouching împreună cu Muzeul Apei
Parteneri: Aquatim, DIGITAL:CANVAS, Pizzeria SayCheese și Radio Timișoara
*Proiectul H2O : Transition a fost realizat prin finanțarea Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul
Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a
Culturii în anul 2023″. Creația nu reprezintä în mod necesar poziția Centrului de Proiecte al Municipiului
Timișoara, iar acesta nu este responsabil de conținutul ei sau de modul în care poate fi folosită
Link: https://fb.me/e/1Rm7hcZPy

EN

H 2 O : Transition
Guided tour at the Water Museum

During the exhibition H2O: Transition, Livia Mateiaș invited the public to a reflection on the water cycle
in nature and on the importance of water as a vital element.
The exhibition comes to an end and on November 29, at 6 pm, we invite you to a guided tour of the
Water Museum (Calea Urseni nr 26, Timisoara). An event where you have the opportunity for the last
time to see the installation H2O: Transition in the presence of the artist Livia Mateiaș and also to
discover the Water Museum. The tour will be guided by Anabella Costache, museum coordinator.

Free entrance.
*Livia Mateiaș is a visual artist, a free and creative spirit. She pursued Bachelor’s, Master’s, and Doctoral
studies at the Faculty of Arts and Design in Timișoara, as well as a Master’s degree in Management at
the Faculty of Economics and Business Administration in Timișoara. She is a member of the Union of
Visual Artists of Romania since 2009 and is the co-founder of the art and design studio artouching (2014)
and the DIGITAL:CANVAS platform (2018). She has participated in exhibitions and artistic residencies
both in Romania and abroad. Her residencies include: Gabriela Tudor, Agueda, PT (2021); Our Nature,
Trieste, IT; Salzburger Kunstverein, Salzburg, AT (2018); WASP (Working Art Space & Production),
Bucharest (2014); Max Pol Fouchet Cultural Center, Méricourt, FR (2013).
Over time, she has held over 200 creative workshops for various beneficiaries (adults, youth, children,
seniors, and vulnerable individuals). She has initiated and implemented several funded projects in
Timișoara, including Fluid, Art in the Community, Home on Earth, Story Bridge – the Crocheting Stories
and Bridges Creative Community, and the Pixel_ART project.

Organizers: artouching together with the Water Museum

Partners: Aquatim, DIGITAL:CANVAS, Pizzeria SayCheese and Radio Timisoara
*H2O : Transition project was realized through Energy funding! Creative scholarships, awarded by the Municipality of Timisoara, through the Project Center, within the National Cultural Program „Timișoara – European Capital of Culture in 2023”. The creation does not necessarily represent the position of the Project Center of Timisoara, and it is not responsible for its content or how it can be used
Link: https://fb.me/e/1Rm7hcZPy