Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Groza Kett Ioan[:en]Groza Kett Ioan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

GROZA_KETT_IOAN
Groza Kett Ioan
Adresa: Str. Nucet 10, Bl. 564 sc. A ap. 9 et. 4 – Arad – România
Tel: +40726.154.574
e-mail:

Posibile drumuri spre taina trăirilor interioare - ulei-pânză - 60 x 80 cm Possible roads to the secrets of interior frelines

Posibile drumuri spre taina trăirilor interioare – ulei-pânză – 60 x 80 cm

Prezentare Demers Artistic

Mediul proteic în care navighează semnele sale e un mediu umed cu irizaţii multicolore de aurore boreale în perpetuă mişcare. Acest medium, metabolism ciudat al imaginii picturale e perceput de specator între două extreme dimensionale, între jocul de evenimente cu entităţi vii de pe lama unui microscop şi jocul hazardului din amurgul unei supernove din nemărginirea universului.
Această modalitate de tratare a imaginii implică ideea de dicteu automat promovat cândva de suprarealişti şi taşişti dar dozajele de autocontrol, raporturile de pondere dintre stăpânirea gestului şi libertatea lui totală, dintre traseul precis şi cel accidental al pensulei cu pigment dau accentul personal al artistului, amprenta, semnătura autografă a lui Ioan Kett Groza.
Titlurile lucrărilor consumă organic cu imaginile: „Curbe mentale într-o zi cu nori”, „Interferenţe „galactice”, „Mobilitatea semnelor”, „Zbor deasupra unui cuib de gânduri”, „Demenţialele sinuozităţi ale unei relaţii de suflet” etc.
Toate acestea ţin de lucrările în guaşe, tempera, acuarelă şi tuş unde mediumul e mult mai fluid. Tehnica uleiului, însă prin natura lucrurilor, impune o anume consistenţă pigmenţilor fapt ce determină inevitabil natura abordării suprafeţei picturale. Sinuozităţile labirintice străbat în varii direcţii câmpul compoziţional dar petele de culoare sunt mai precis delimitate, mai limpede circumscrise iar geometria ordonatoare îşi face din ce în ce mai simţită prezenţa. Triunghiuri, sectoare de cerc sau elipsă, poligoane neregulate, sunt semnele unui început de cristalizare în mediul fluid şi dinamic al lumii lui Kett.
Formele se coagulează, îşi clarifică limitele, încep să se organizeze în baza unor linii de forţă, a unor principii ordonatoare discrete. Dintre oblice şi sinuozităţi apar şi coordonatele verticale şi orizontale care lipseau în acuarele. Treptat imaginile, configuraţiile sale din pete şi semne conţin tot mai prezente traseele unei scrieri indescifrabile. Ţesătura de linii şi pete devine osmoza ditre cuvânt şi formă. Vocabulele unor mesaje, al căror înţeles s-a pierdut, sau a fost ocultat, se topesc navigând prin labirintul de pete căutându-şi locul

website link www.kett-groza.eu[:en]

GROZA_KETT_IOAN
Groza Kett Ioan
Adresa: Str. Nucet 10, Bl. 564 sc. A ap. 9 et. 4 – Arad – România
Tel: +40726.154.574
e-mail:

Posibile drumuri spre taina trăirilor interioare - ulei-pânză - 60 x 80 cm Possible roads to the secrets of interior frelines

Possible roads to the secrets of interior frelines – 60 x 80 cm

Prezentare Demers Artistic

The protean medium in which his signs navigate is a wet one with multi-colored iridescences of the aurora borealis in perpetual movement. This medium, a strange metabolism of the pictorial image, is perceived by the onlooker between two dimensional extremes, between the game of events with live entities from the slide of the microscope and the game of hazard from the twilight of a supernova in the boundlessness of the Universe.
This way of treating the image implies the idea of an automatic dictation once promoted by the surrealists and tasists but the dosage of self-control, the proportions between the control of the gesture and its total liberty, between the precise direction and that accident of the pigmented brush, give the personal emphasis of the artist, the imprint, the autographic signature of Ioan Kett Groza.
The titles of the works are in organic accordance with the images ”Mental curves on a cloudy day”, “Galactic interferences”, “The mobility of signs”, “Flight over a thoughts nest”, “The insane sinuosity
of a soul affair”, etc.
All these belong to the works in gouaches, tempera, aquarelle, Chinese ink where the medium is more fluid. The technique of oil, by the nature of things, imposes a certain consistency of the pigmented fact that inevitably determines the nature of approaching the pictorial surfaces. The labyrinthine sinuosities pass in various directions in the compositional field but the spots of color are more precisely defined, more clearly circumscribed, and the ordered geometry makes its presence more and more felt. Triangles, circle sectors or ellipses, irregular polygons are the signs of a beginning of crystallization in the fluid and dynamic medium of Kett’s world.
The forms coagulate, clarify the limits, begin to organize on the basis of lines of force, of some discretely ordered principles. Out of the obliques and sinuosities, vertical and horizontal coordinates appear that were missing in the aquarelles. Gradually the images, the configurations of spots and signs contain more and more present directions of undecipherable writing. The texture of lines and spots becomes an osmosis between word and form. The uttering of some messages, meanings that are lost, or were obscured, melt navigating through the labyrinth of spots searching for their place..

website link www.kett-groza.eu[:]