Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]GORZOdeACUM @ București[:en]GORZOfromNOW @ Bucharest[:]

[:ro]GORZOdeACUM @ București[:en]GORZOfromNOW @ Bucharest[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Noua expoziție reprezintă un exercițiu de defamiliarizare de imaginea trecutului — excepționalistă și iconică, în consens cu modelele culturale etno-ruralo-spiritualo-balcanice; și un exercițiu de adaptare la imaginea deACUM — în care arhaic și contemporan sau tehne și tehno-sfera sunt confruntate radical, fără reziliență față de fluctuațiile estetice și doctrinare globaliste și localiste.

…despre lucrarea începută în Brooklyn și finalizată in situ, la /SAC, despre identitate ca fenomen eterogen bio-tehno-social, despre o farmacologie a picturii în era imaginii digitale, despre exteriorizare prin intermediul obiectelor, despre supraviețuire și despre altele vom dezbate pe parcursul expoziției GORZOdeACUM.

Duminică, 18 noiembrie, ora 18.00.

——

/SAC este o inițiativă independentă privată — un context-resursă dedicat necesităților actuale ale producătorului și ale publicului pentru a stabili un dialog direct și formator prin intermediul expoziției, cercetării și promovării.

——

Un proiect conceput, organizat și finanțat de /SAC în colaborare cu Unrest/Bucharest și Slag Gallery.

Proiectul reprezintă poziția organizațiilor participante. /SAC își asumă responsabilitatea pentru conținutul promovat și pentru efectele și rezultatele emoționale și vizuale ale proiectului.

http://spatiuldeartacontemporana.ro
unrestbucharest.com
slaggallery.com

[:en]

Sunday, November 18, 18:00

The new exhibition is an exercise of defamiliarization of the image of the past – exceptional and iconic, in accordance with the ethno-rural-spiritual-Balkan cultural models; and an exercise of adaptation to the image of NOW – where archaic and contemporary or techno and techno-sphere are radically confronted, without resilience to globalist and localist aesthetics and doctrinal fluctuations.

… about the work started in Brooklyn and finalized in situ at / SAC, about identity as a heterogeneous bio-techno-social phenomenon, about a pharmacology of painting in the digital image era, about object exteriorization, about survival and about many others we will discuss during the GORZOfromNOW exhibition.

——

/SAC is a private independent initiative – a resource-context dedicated to the current needs of the producer and the public in order to establish a direct and formative dialogue through exhibitions, research and promotion.

——

Project is curated, organised and funded by /SAC, in collaboration with Unrest/Bucharest and Slag Gallery. The project represents the position of the participating organisations. /SAC assumes responsibility for the promoted content and the emotional and visual effects and results of the project.

http://spatiuldeartacontemporana.ro
unrestbucharest.com
slaggallery.com

[:]