Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Gliga Maria[:en]Gliga Maria[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Gliga Maria
Gliga Maria
Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 238, Ap. 3, Tg.Mures, Mureș – România
Tel: +40745.593.602
e-mail: migliga@yahoo.com

web: ,

Gradina Eu - Garden Me

Gradina Eu

Prezentare Demers Artistic

Tapiseria este modul de exprimare şi modul de a avea raporturi cu lumea.
Cred ca este posibilitatea de a înţelege şi de a mă face înţeleasă, ceea ce nu înseamnă că înţeleg şi mă fac înţeleasă. A ţese înseamnă să creezi forme noi, dar şi să determini ieşirea din propria substanţă, la fel cum procedează păianjenul, care îşi făureşte pânza din el însuşi. Nu văd societatea contemporană ca ceva unitar şi monolitic, ea se diferenţiază şi se articulează în situaţii diferite şi contradictorii.Transformările sale creează probleme, conflicte, tensiuni, înseşi aspectele pozitive ale ei fac mai stridente contrastele, generând noi lupte interioare. A trăi o criză de valori înseamnă în acelaşi timp a acţiona pentru restructurarea unor noi valori. Obiectul acestei acţiuni este Lumea în extinderea semnificaţiilor ei orizontale şi verticale. Acestă situaţie creează noi mituri. Sunt miturile cotidiene, acelea prin care reflectarea lumii devine, în mod mai dureros, naturală şi profumdă. Lumea segmentată în zile, ore, clipe, te provoacă neîncetat la noi abordări, incercări şi experienţe în acest domeniu.

website link:

[:en]

Gliga Maria
Gliga Maria
Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 238, Ap. 3, Tg.Mures, Mureș – România
Tel: +40745.593.602
e-mail: migliga@yahoo.com

web: ,

Gradina Eu - Garden Me

Garden Me

Prezentare Demers Artistic

The tapestry is a way to express ideas and to have connections with the world .I think this is the possibility to understand and to make myself understood which doesn’t mean that I understand and make myself understood. To weave means to creat new forms and also getting out from your own substance , as the spider does , which weaves the net from itself.
I don’t see contemporary society as something unitary and monolitic , it is differentiated and articulated in different and contradictory situations. Its tranformations create problems , conflicts , tensions .Its positive aspects make more dissonant the contrasts ,generating new interior fights. To live a value crises means at the same time to act for restructuring new values. The objective of this action is the World in its vertical and horizontal significances’ extension. This situation creates new myths.These are daily myths , those through which the reflection of the world becomes more painfully , natural and profound. The world segmented in days , hors , seconds , keeps challenging you to come up with new approaches , attempts and experiencies in this domain.

website link:

[:]