Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Cristian Gheorghiță[:en]Gheorghiță Cristian[:]

[:ro]Cristian Gheorghiță[:en]Gheorghiță Cristian[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Adresa: Str. Mihai Viteazul Nr.6, Bl. D2, Sc. D, Ap.47, Birlad, Vaslui – România
Tel: +40753 147 718 / +40737 136 412
Fabrica de suflete, ulei pe panza, 120x100cm, 2018

 

Prezentare Demers Artistic

“CRISTIAN GHEORGHIŢĂ  dă dovadă de o anumitã fervoare conceptualã, prin care expresia plastică generează un spontan dialog metaforic și ai senzația că pluteşti cu sufletul împăcat în străfundurile eterate ale simbolicului. Bogatul registru de forme şi sugestii denotă faptul că această creație a sa reprezintă o fericită sinteză între arhaic şi modern, căci elementelor primordiale ale unei lumi pierdute li s-au atribuit sensuri noi, toată această organicitate realizându-se prin mijloace moderne de exprimare plastică. Artistul nu a făcut-o gradilocvent, ci într-un fel convingător şi care te îmbie să vezi tot ceea ce el şi-ardori. Toată opera sa reprezintă fluide şi continuităţi ce „înveşmântează simbolurile în veşnicie”, legând între ele lumi paralele, dispărute, dar în orice caz revalorizează plastic un trecut extrem de interesant, în dauna unui prezent destul de banal. Chiar te uimeşte modul lejer în care artistul – cu ochii minţii şi ai visului – a surprins aceste treceri succesive şi întrepătrunderi subtile printre lucruri, stări şi fiinţe metamorfozate ale unei lumi pe care nu el a generat-o, crezând chiar că ai de-a face cu un recuperator care străbate cu nonşalanţă printre vieţuitoare un drum al reîntoarcerii la începuturile vieţii. “  (dr.Laurențiu Chiriac)

website link: www.woltavernis.com/

[:en]

Adresa: Str. Mihai Viteazul Nr.6, Bl. D2, Sc. D, Ap.47, Birlad, Vaslui – România
Tel: +40753 147 718 / +40737 136 412

Fabrica de suflete, ulei pe panza, 120x100cm, 2018

 

Prezentare Demers Artistic

“Cristian Gheorghita proves a certain conceptual fervor, through which the plastic expression generates a spontaneous metaphoric dialog and the feeling that you are floating with your soul at peace towards the ethered depths of symbolism. The rich palette of shapes and suggestions shows that his creation is a harmonious synthesis between archaic and modern, for the primordial elements of a lost world have now new meanings, the organic structure being crafted through modern means of plastic expression. The artist didn’t do it grandiloquent, but in a convincing manner that encourages you to see everything he meant. His entire plastic work represents fluids and continuity that “adorn the symbols into eternity’, connecting parallel realms, long gone, but certainly brings plastic value to a extremely interesting past, to the detriment of a pretty dull present. It’s amazing how the artist – with the eyes of mind and dream – captured these successive crossfades and intertwines between things, states and metamorphosed beings belonging to a world which he didn’t generate, even believing that you are dealing with a collector that is purging a road of returning to the beginning of life.” (dr. Laurențiu Chiriac)

website link: www.woltavernis.com/

[:]