Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Gheorghe Coman – Pictură @ Slobozia

Gheorghe Coman – Pictură @ Slobozia
Nistor Laurențiu

Gheorghe Coman este un pictor al naturii, al citadinului șI al studiului de atelier, genuri pe care le evocă într-o manieră modernistă, ținând cont de armătura compozițonală peste care aplică tonalități venite parcă ditr-o lume a geologiei, dar studiate în funcție de reperele științi cromatologiei. Desfășurarea compozițiilor pe pânză au o încărcătură melancolică, formele sugestive sunt expresive, creând uneori spații în care o anumită nuanță de gri colorat neutralizează celelalte componente, punându-le în evidență. Impresia de monolit, de formă geometrică solidă este rezultatul pregătirii sale academice, iar picturalitatea se transformă într-un joc de pensulații și suprapuneri rafinate, rezultat al amestecului de pe paletă, care este întotdeauna condus spre zona ternă a frescei. Lumina frontală coagulează în jurul ei întreaga imagine, spectacolul plastic fiind încărcat de sentimentul liniștii și al melancoliei. Spațiul static și echilibrat lasă la vedere o intensă concentrare a artistului asupra subiectului, descris deopotrivă gestual și rațional, realitatea concretă lăsându-se întrezărită în elementele figurate în datele lor generale, peste care sentimentele artistului vin să dezvăluie frumosul din simplitatea locurilor pe unde acesta trece.

Ana Amelia Dincă