Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Georgescu Gabriela[:en]Georgescu Gabriela[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Georgescu Gabriela
Georgescu Gabriela
Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 44, Galați – România
Tel: +40744 797 429; +40236-413 428
e-mail: georgescugabri@yahoo.com

web: ,

Garden

Gradina

Prezentare Demers Artistic

„Creația sa plastică relevă o sensibilitate distinctă în care linia curbă este reperul dominator. Acest element de limbaj artistico-plastic asociază fluiditatea și melodia lui lirică unei rigori formale evidente în care fiecare detaliu își dezvăluie apartenența secretă la un univers suprapus, iar miracolul devine principiul fundamental al vieții. Ornamentele care distrug severitatea suprafeței, vibrațiile misterioase ale tonurilor apropiate, finisajul atent și caracterul grațios, impetuos și exotic, știința de a crea relații firești între motive, sunt alegeri în aventura creației sale. De remarcat paradoxul îmbinării dintre componentele lirice de extracție Art Nouveau, Renaștere sau antichitate greacă și precizia rațională a contururilor, de o admirabilă eleganță.” (Critic de artă Mariana Tomozei Cocoș)

website link: ,

[:en]

Georgescu Gabriela
Georgescu Gabriela
Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 44, Galați – România
Tel: +40744 797 429; +40236-413 428
e-mail: georgescugabri@yahoo.com

web: ,

Garden

Garden

Prezentare Demers Artistic

„His work shows a fine sensitivity curve is distinct landmark dominating the line. This language element associated Aesthetic’s song lyric fluidity and a formal rigor evident in each detail reveals his secret membership in a universe overlapped, and the miracle of life is the fundamental principle. Ornaments that damage severity surface mysterious tonal vibrations close finish carefully and graceful character, heady and exotic science to create natural relationships between reasons are choices in adventure creation. Note paradox joint extraction of components lyrical Art Nouveau, Renaissance and ancient Greek and rational precision contours, an admirable elegance. ” (art critic Mariana Tomozei Cocoș)

website link: ,

[:]