Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/07/2024

Scroll to top

Top

Geometrii organice @ Galateea Contemporary Art

Geometrii organice @ Galateea Contemporary Art
Nistor Laurențiu

Galeria Galateea Contemporary Art prezintă expoziţia „Geometrii organice” a artistului Matei Gaşpar, în perioada 29 aprilie – 30 mai 2024.

Vernisajul evenimentului va avea loc luni, 29 aprilie 2024, ora 18.00 la Galeria Galateea Contemporary Art, Calea Victoriei 132, București.

Prin ale sale „Geometrii organice”, Matei Gașpar își instalează demersul creator într-un „câmp spiritual” multidisciplinar. Pornind de la ideea și de la practica „sintezei artelor”, în care artele focului, sculptura și discrete accente de pictură se întâlnesc, artistul tinde să migreze prin mijlocirea creațiilor sale, osmotic și parcă pe neobservate către varii domenii ale spiritului, îmbrățișându-le la început pe cele înrudite cu ale sale – bunăoară land-art-ul, scenografia, acțiunile performative, lumea teatrului chiar, aceasta întrucât obiectele pe care le-a imaginat evoluează precum actorii pe o scenă –, pentru ca în final să caute înrudirea cu filozoful existențialist, atunci când trece la o neliniștită căutare a limitelor „ființei geometriei”, în calitatea ei de temelie a vieții.

Pășind peste pragul „Galateei”, vizitatorului îi este dat să încerce fie și numai pentru o clipă senzația că regnul viu s-a refugiat în claritatea apolinică a geometriei, ori poate că, dimpotrivă, Apollo însuși – în calitatea sa de geometru desăvârșit – și-a căutat vremelnic sălaș în regnul viu, în chiar inima celor pătimitoare. Din atare raporturi sensibile, din umbre și penumbre de natură spirituală e alcătuită arta recentă a lui Matei Gașpar, privitorul obiectelor expuse la „Galateea” fiind chemat să participe la tainica lor pulsație, înrudită nu după ființă ci după asemănare cu aceea a vieții înseși.

București, 28 febuarie 2024 Cristian-Robert Velescu

Parteneri: Workspace Studio, Inkad

Parteneri media: Modernism.ro, Revista Arta, Intell News, Leviathan, ArtLine, Agenția de Carte, top BUSINESS, Empower Artists, Agerpres, Radio România Cultural, Piața de Artă, Coolt Neamț, Propagarta, Zile și Nopți, Amos News.