Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]GDPR[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Reguli de Protecție Generală a Datelor – GDPR – Uniunea Artiștilor Plastici din România

 

Salut,
Așa cum ai aflat deja, noile Reguli de Protecție Generală a Datelor ( GDPR) 2016/679 vor intra în vigoare la 25 mai 2018.
Ne străduim să le respectăm, și pentru că organizația noastră este constituită din membrii, de aceea te rugăm să ne spui cum preferi să te contactăm/comunicăm.
De fiecare dată am transmis doar invitații și informări referitoare la evenimente culturale desfășurate în galeriile noastră sau v-am adus la cunoștință diferite informații ale organizației noastre și am evitat orice conținut de tip spam.
Sperăm că de-a lungul timpului mail-urile noastre v-au fost utile și că doriți în continuare să primiți invitații și informații despre evenimentele și activitățile noastre, trimițând un email cu răspunsul DA doresc să primesc informații pe e-mail sau NU doresc să primesc informații pe e-mail.Acest regulament asigură controlul fiecărei persoane asupra datelor sale cu caracter personal garantând acesteia următoarele drepturi:

 • Dreptul de a refuza să devină o persoană vizată, adică de a refuza ca datele sale personale să fie prelucrate;
 • Dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele sale personale, de a ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și chiar de a revoca consimțământul;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor;
 • Dreptul la rectificarea datelor sale în situația în care acestea suportă modificări sau conțin erori;
 • Dreptul de a porta datele la un alt furnizor într-un mod ușor și rapid;
 • Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul la ștergerea datelor;
 • Drepturi legate de procesul decisional automatizat și crearea de profiluri prin care se urmărește “apărarea” sa de anumite decizii cu potențial negative, care ar putea fi luate fără intervenția umană

Aveti posibilitatea oricând si in mod gratuit de a solicita actualizare/modificare/utilizarea datelor dumneavoastră, printr-un e-mail la gdpr@web-uap.cvuintell.com .

Regulamentul General privind Protecția Datelor

1.Generalități

Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare GDPR), pentru Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, este aplicabil în toate tarile Uniunii Europene, incepand cu data de 25.05.2018.

Acest Regulament are un impact semnificativ în toate sectoarele de activitate, motiv pentru care ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” a procedat la revizuirea programelor actuale, în conformitate cu acest Regulament, astfel incat sa poata sa identifice eventualele impedimente și să implementeze modificările care se impun în activitatea sa.

Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de ai fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a operatorului ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, cu titlu de exemplu: numele, prenumele, cod numeric, personal, adresa, telefon, imaginea, vocea, situaţia economico-financiară, numar cont bancar, profesia.

Având în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important, fapt confirmat prin tratarea acestei tematici în capitole distincte prevăzute în Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen.

În conformitate cu cerintele GDPR, pentru a avea posibilitatea de a vă informa în continuare în scopul mentionat mai jos, este necesara existenta Consimtamantului dat de dvs.

Acest Consimtamant trebuie sa fie acordat printr-o acțiune clară, care arată acordul liber, specific, informat și neambiguu, cu privire la procesarea datelor dvs. personale.

2.Drepturile persoanei vizate conferite de GDPR nr. 679/2016 și de Legea  nr. 677/2001:

Odata cu solicitarea/acordarea consimțământului, sunteți informat cu privire la drepturile conferite de GDPR cu privire la datele cu caracter personal, cât și asupra consimțămantului exprimat de dumneavoastră pentru colectarea datelor personale și prelucrarea acestor date de catre ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” și anume:

 • Dreptul de al revoca oricând, revocare care vă fi la fel de accesibilă ca și acordarea consimtamantului;
 • Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoşiinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la solicitarea scrisă a acestuia (în limita unei solicitări pe an) transmisă operatorului la adresa gdpr@web-uap.cvuintell.com;
 • Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere scrisă, confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, printr-o solicitare scrisa transmisa la adresa operatorului la adresa gdpr@web-uap.cvuintell.com;
 • Dreptul de opoziţie – persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, printr-o solicitare scrisa transmisa la adresa gdpr@web-uap.cvuintell.com;
 • Dreptul de a transforma datele personale colectate în date anonime, printr-o solicitare scrisa transmisa operatorului ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” la adresa gdpr@web-uap.cvuintell.com;
 • Dreptul de a fi uitat – persoanele fizice pot cere ștergerea datelor personale dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul acestora sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate initial.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – persoanele fizice au dreptul de a solicita ca datele sale personale să fie transferate la un alt operator, situatie în care ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” poate furniza datele cu caracter personal ale persoanei vizate altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora prin care garanteaza că aceste date sunt păstrate în siguranță, în scopurile menționate mai sus, și cu condiția existenței consimțământului persoanei vizate pentru această portabilitate.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a se adresa justiţiei – orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. În cazul în care persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate consideră că drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001si de GDPR le-au fost încălcate, acestea se pot adresa în scris Autorităţii de Supraveghere cu condiţia de a nu fi introdus anterior o acţiune în justiţie, cu acelaşi obiect, însă numai după ce s-au adresat în prealabil operatorului reclamat. Operatorul reclamat are obligativitatea de a raspunde părții vizate, în scris, în termen de 15 zile de la primirea sesizarii. Plângerea către Autoritatea de Supraveghere nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator. În cazul în care plângerea este găsită întemeiată, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, Autoritatea de Supraveghere trebuie să comunice părţilor interesate decizia luată, decizie care trebuie să fie motivată. Autoritatea de Supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi ale persoanelor vizate, garantate de lege.
 1. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă:
 • Informarea membrilor/colaboratorilor cu privire la situatia lor în relația cu organizația al cărui membru este;
 • Transmiterea de Newslattere si/sau alerte periodice, folosind posta electronica sau alte medii de transmitere a informației (e-mail, SMS, telefon, scrisoare poștală);

 

 1. Obligații ale operatorului ”Uniunea Artiștilor Plastici din România”

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și a GDPR nr. 679/2016, ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati. Totodata operatorului ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” îi revine obligația de a notifica persoana vizata a căror date au fost dezvaluite, dacă această notificare nu se dovedeste a fi imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 1. Acceptul dat de persoana vizata

Prin completarea datelor din contractele de parteneriat, contractele comerciale, contracte de furnizare de servicii, diferite formulare, adrese și cererii, în formularul de înscriere pentru obținerea calității de membru declară și acceptă neconditionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” și își exprimă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile aratate mai sus, la punctul 3.

Prin lecturarea acestor informatii, membrul/colaboratorul declară că a citit, a înțeles și este de acord ca operatorul ”Uniunea Artiștilor Plastici din România” să colecteze, să stocheze și să prelucreze datele cu caracter personal, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001, Legii nr. 506/2004 și GDPR (2016/679), totodata luând la cunoștiință și despre drepturile conferite de aceste dispoziții legale.

Dacă doriți să fiți informat în scopul mentionat mai sus, vă rugăm să ne acordați consimțământul dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu acestea la e-mail gdpr@web-uap.cvuintell.com.

Veți putea oricând să renunțați la această facilitate și să ne solicitați modificarea datelor dumneavoastră de contact sau ștergerea lor.[:]