Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 27/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Gavrilean Dragoş [:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Gavrilean Dragos
Gavrilean Dragoş
Adresa: Iași – România
Tel:
e-mail: iustin_gavrilean@yahoo.com

Gavrilean Dragos_“Memorii”, diptic, tehnică mixtă, 2x70x35 cm_Memories_diptych_mixed techniques_2x70x35cm

“Memorii”-diptic-tehnică-mixtă-2x70x35-cm

Prezentare Demers Artistic

„Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova” – autor Valentin Ciucă
„Format în spiritul artei murale, Dragoş Gavrilean se arată disponibil către toate tipurile posibile de comunicare prin imagine. Această mobilitate intelectuală îi permite să inoveze continuu şi deseori să convingă. Apetitul pentru abstract şi originalitate îl asociază modei timpului nostru învălmăşit şi stresant. Amprentele, ca temă de reflecţie, par a fi o direcţie utilă pentru dezvoltări ulterioare.”

„Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova”
Editura Art XXI, 2011
autor: Valentin CIUCĂ

„Prietenii muzeului – Dragoş Gavrilean şi Bogdan”
“Tatăl lor este Dimitrie Gavrilean, fabulosul pictor, profesor, decan la Arte o legislatură. A fost, ca şi urmaşii lui, să fie înnobilaţi de Dumnezeu cu harul creaţiei. Îmbrăţişînd bisericile au căpătat tustrei aură sfîntă şi fast de altar. Bogdan şi Dragoş par gemeni, dar gemeni sînt în ceea ce creează. Fondul comun este izvorul creştin. Au picturi cu străluciri de aur, cum sînt lăcaşele noastre sfinte, au simboluri profunde, al căror fir îi leagă de paleocreştinism, de precolumbieni, de Orient, de inima Tatălui Sfînt. Fac lucruri cu zăbavă, în taină, ca nişte rugăciuni în chilii de neaflat. E semn că lucrează mînă-n mînă cu Pantocratorul. Aşadar, se mîntuiesc, se eliberează, se iluminează. Ştiu că lucrurile veşnice sînt părţi ale Universului şi trăiesc deodată cu timpul şi cu sufletul şi cu memoria Întregului. Manifestîndu-se într-o astfel de lumină, şi iubirea lor este altcumva: blajină şi sfîntpărintească. Ei sînt ca o plutire în lumea asta, aşa cum plutesc îngerii în pictura lor, sub formă de culoare, transparenţi ca sufletul, ca respiraţia.”

Dacia literară nr. 71 (2/2007) ANUL XVIII
Muzeul literaturii române
auror: Vasilian DOBOŞ

website link: http://www.uapiasi.ro/gallery58.htm,

[:]