Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Găvenea Ștefan[:en]Găvenea Ștefan[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Stefan Găvenea
Găvenea Ștefan
Adresa: Str. Foișorului, nr. 145a, București – România
Tel:
e-mail: stefangavenea@yahoo.co.uk

web: ,

OAMENI ŞI CASE ÎN DELTA DUNĂRII, pictură pe sticlă, 40 cm x 35 cm - PEOPLE AND HOMES IN THE DANUBE DELTA, painting on glass, 40 cm x 35 cm

OAMENI-ŞI-CASE-ÎN-DELTA-DUNĂRII-pictură-pe-sticlă-40-cm-x-35-cm.

Prezentare Demers Artistic

În imaginile sale spaţiile realităţii se confruntă cu cele ale amintirii şi imaginaţiei. Delta Dunării înseamnă pentru Ştefan Găvenea nu numai locul său de drept prin naştere, dar şi realitatea spaţiului primordial, misterul genezei şi gravitatea cotidianului.
Oamenii se contopesc cu flora şi fauna, casele dispar cuminţi în vegetaţia abundentă. Misterul pluteşte peste aşezări şi ape, păsări mari se rotesc deasupra luciilor de apă evocând zborul îngerilor.
Imaginile trimit la miturile esenţiale ale genezei perpetue, ale întoarcerii eterne, ale locului sacru, ale răului veşnic la pândă, la legendele şi basmele ştiute sau la altele pe care artistul le creează prin lucrările lui încărcate de simboluri.
O lume misterioasă, fluidă, cu ritualuri, tradiţii şi superstiţii având câteva repere devenite simboluri recurente: cârciuma ca loc de întâlnire şi comunicare – , biserica – locul în care se celebrează momentele esenţiale ale existenţei –, peştele – hrana, sursa de trai –, casa, familia – locul in care ne întoarcem mereu – .
Indiferent de tehnica abordată – grafică, gravura sau pictura pe sticlă – artistul uzează de o uimitoare transcedere de la cert la posibil la fantastic.

website link: ,

[:en]

Stefan Găvenea
Găvenea Ștefan
Adresa: Str. Foișorului, nr. 145a, București – România
Tel:
e-mail: stefangavenea@yahoo.co.uk

web: ,

OAMENI ŞI CASE ÎN DELTA DUNĂRII, pictură pe sticlă, 40 cm x 35 cm - PEOPLE AND HOMES IN THE DANUBE DELTA, painting on glass, 40 cm x 35 cm

PEOPLE-AND-HOMES-IN-THE-DANUBE-DELTA-painting-on-glass-40-cm-x-35-cm.

Prezentare Demers Artistic

Through his images the spaces of reality are confronted by those of memory and imagination. For Ştefan Găvenea the Danube Delta means not only his birthplace by rights but also the reality of the primordial space, the mystery of genesis and the gravity of the present.
People merge into the flora and fauna, houses fade away quietly into the lush vegetation. Mystery floats over settlements and waters. Huge birds hover over the waters evoking the flight of angels. Images recall the essential myths of the perpetual genesis, of the eternal return, of the sacred locum, of the ever watching evil, legends and lore known or otherwise devised by the artist in his works laden with symbols.
A mysterious world fluid with rituals, traditions, and beliefs enhancing a few landmarks turned into recurrent symbols: the pub as the place for everyday meeting and communication –, the church – the place where the essential life moments are celebrated –, the fish – food, source of living –, the family home – the place to get back to –.
No matter which the technique employed – engraving, etching or glass painting –, the artist makes use of an amazing transgression from the certain to the possible to the fantastic.

website link: ,

[:]