Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 12/07/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Ganta Mihaela Florentina[:en]Ganta Mihaela Florentina[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

GANTA MIHAELA FLORENTINA
Ganta Mihaela Florentina
Adresa: Str. Victoriei 21, Studio/Colonia Pictorilor – Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel:
e-mail: mihaelaganta@yahoo.com
web:,

Mama, tata şi copiii - Mom, dad and the kids - tehnică mixtă - mixed teh.

Mama, tata şi copiii – tehnică mixtă

Prezentare Demers Artistic

OPERA APERTA. Portrete noi de MIHAELA GANTA

De remarcat, înainte de toate, la portretele din această serie, frumusetea liniei, a trăsăturii grafice Linia se desfiră după un tempo care variază odată cu starea de spirit a autoarei, între elan si alean.Se avântă, epurată, pe foaie, în curbe ample, deschise, sau închise în ovoide rezumative, se frânge în plin avânt, ori întârzie în detalieri si întortochieri pitoresti, tzesînd complicate păinjenisuri, în care să se prindă sufletul.Portretul, care este mai mult o stare de portret decât un portret, decât duplicatul, pasiv, al unui chip, în oglindă, se înfiripă din atari notatii, asamblate si echilibrarte pe datele unui model uman real sau imaginar, mai ales imaginar. Abordarea formei vădeste o clară vointă de esentializare, dar si o firească dispozitie către jocul gratuit si inteligent, ceea ce scuteste imaginea, imaginile de riscul uscăciunii. Culorile cel mai frecvent utilizate în portretele din această serie sunt albastrul, rozul si rosul stins, despătimit, spiritualizat. Ele prezintă o anume instabilitate, generată de substanta fotosensibilă aplicată pe hârtia-suport, instabilitate urmărită anume, pentru că Mihaela Ganta detestă întepenirea, instalarea în definitiv. Lucrările cuprinse în această serie se vor ilustrarea ideii de OPERĂ DESCHISĂ (OPERA APERTA). Se vor, si reusesc.

Dr. Mihai PAMFIL

website link , [:en]

GANTA MIHAELA FLORENTINA
Ganta Mihaela Florentina
Adresa: Str. Victoriei 21, Studio/Colonia Pictorilor – Baia Mare – jud. Maramureş – România
Tel:
e-mail: mihaelaganta@yahoo.com
web:,
x

Mama, tata şi copiii - Mom, dad and the kids - tehnică mixtă - mixed teh.

Mom, dad and the kids – mixed teh.

Prezentare Demers Artistic

Remarkable on the series, before everything, is the beauty of the line, the graphic features, the line unwrapping on a tempo that varies with the state of mind of the author, between briskness and yearning. She soars on the paper, in ample curves, open, or enclosed within resumative ovoids. It breaks in full momentum, or delays in details and pitoresque twisting, weaving complicated webs to capture the soul. The portrait, which is more of a ‘state of portrait’ rather than a passive duplicate of a face in a mirror, blossoms from certain notations, assembled and balanced on a real or imaginary model, mostly imaginary. The approach on the shape builds a clear will of essentiality, but also a sure disposition towards intelligent, free game, which spares the image from the risk of dryness. The colors used most frequently on the series are blue, pink and faded, unpassionate, spiritualized red. They present a form of instability, generated by the fotosensible substance applied on the paper, instability that is followed closely, because Mihaela Ganta despises stiffness and permanent installation.
The works contained in the series will illustrate the idea of OPEN MASTERPIECE (OPERA APERTA).

Dr. Mihai PAMFIL

website link , [:]