Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

Furnea Maria

Furnea Maria
Nistor Laurențiu

[:ro]

Furnea Maria
Adresa: Strada Simion Balint nr. 9, Arad – România
Tel: +40728.105.008

Dincolo de timp

Prezentare Demers Artistic
Cântec închinat omului, pe melodii de griuri.

Dacă până acum Maria Furnea ne-a obișnuit cu teme variate, însumând peisaje, naturi statice, compoziții, toate ambalate frumos într-o transparentă atmosferă mistică, uneori dând tribut metafizicului, ba chiar și surrealismului, lucrări care te-ndeamnă la o visare cu ochii deschiși, în marea lor majoritate sprijinite de un desen bine realizat, în care culoarea bine dirijată umplea plăcut și convingător spațiile, la lucrările de față observăm ca și la mulți artiști vizuali post-moderni o revenire la figura umană, un fel de recuperare a imaginii figurative, o imagine figurativă trecută prin expresia artei.
Folosește cu brio tehnica mixtă, un fel de fotopictură condimentată cu elemente colate. Plecând de la portrete printate, aduse într-o gamă cromatică adecvată scopului propus, atribuindui-se figurii de bază noi valențe, prin suprapuneri grafice si cromatice, dirijeaza mentalul contemplatorului spre noi modalități de citire a mesajului propus în tablou. De remarcat în majoritatea lucrărilor finețea griurilor de o sensibila muzicalitate, subtil armonizate. În multe lucrări, figura umană învăluită în mistice griuri colorate, este supusă unor jocuri cromatice în care domină ocrurile, brunurile, etc. care au menire de a ne desconspira frământările misterioase ale personajelor, păstrțnd însă nealterat echilibrul cromatic.
Avem de a face cu sensibilități cromatice bine acordate, cu profunzimea discursului artistico plastic . Sunt lucrări profunde în care erupțiile cromatice sunt rodul magmei frământate de sufletul uman. Sunt portrete în viață, marcând un drum ascendent pentru noi provocări artistice.

Kett Groza Ioan

website link: www.facebook.com/maria.furnea

[:en]

Furnea Maria
Adresa: Strada Simion Balint nr. 9, Arad – România
Tel: +40728.105.008

Over time

Prezentare Demers Artistic
A music of gray notes dedicated to human being

Maria Furnea accustomed us by now with eclectically themes, encompassing landscapes, still life, and compositions – all beautifully packaged inside diaphanous mystical surroundings giving sometimes the tribute to metaphysics and even to surrealism – art works craving for dreaming indulged with eyes open, mostly sheathed by tremendous drawing power in which the exquisitely steered color fills handsomely and compelling the spaces. But similar to many visual artists, in her present works we catch sight of a return to the postmodern human figure, a kind of recovery in terms of the figurative image – a figurative picture passing through the expression of art.

She succeed in using the hybrid technique, a kind of savored with stitched forms photo-painting. Starting from printed portraits, dressed into a palette appropriate to the proposed scope, the painting assigns the basic figure new meanings by graphical colored overlays, directing the contemplator’s mind to new ways of reading the message hidden within the painting.

Along the most of her art works we observe the delicately harmonized grays’ finesse of sensitive musicality. Many paintings shrouded the human figure with mystical colored grays, subject to chromatic breaks that dominate the ochers, the browns, and so on … which are meant to expose us the mysterious struggles of the characters, while maintaining the color balance unaltered.

We are dealing with a fine tuned chromatic sensitivity, with a keen visual dialogue. There are profound art works in which the chromatic eruptions ripen the harvest of the magma kneaded by human soul. There are living portraits, putting the grade on an ascending path for new artistic challenges.

Kett Groza Ioan

website link: www.facebook.com/maria.furnea

[:]