Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Fazekas Tiberiu[:en]Fazekas Tiberiu[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

FAZEKAS_TIBERIU
Fazekas Tiberiu
Adresa: Bd. Corvin nr. 13/51 Hunedoara – România
Tel:
e-mail: fazakas.tibor@gmail.com
Fosile - Fossils - tempera-hârtie - tempera-paper - 61 x 48 cm.
Fosile – tempera-hârtie – 61 x 48 cm.
Prezentare Demers Artistic

Fazakas este un cinetician, un savant al arhitecturilor vizuale, imprimate cu incredibilă migală şi sfidare (pragmatică) a simetriilor, fără a ofensa matematica spaţiului; dimpotrivă!
Compoziţia are severitate şi mister, deopotrivă, ceea ce dă privitorului o stupefacţie paradoxală, o uluire, uneori o agresivitate care, cred, vin din ardoarea artistului de a reface genezic o lume în care spiritul este prizioner al formelor: însă artistul respinge iluzia staticului, deoarece ştie la modul superior, prin revelaţie, că în cosmos totul este este DEVENIRE-…
Structurile acestui ingenios, terifiant creator, au ceva din hermeneutica cristalelor, dacă pot folosi o metaforă …
Cristalele diafanului, translucidului, răsar miraculos de sub mâna lui, ca de sub un laser viu.
O uriaşă forţă prodigioasă, aparent incompatibilă cu spiritul său laborios, încrâncenat, mi-a sugerat … bănuiala că Tiberiu Fazakas, de bună seamă, are undeva un fel de cabină spaţială, total antifonică, iluminată insuportabil pentru ochii obişnuiţi, unde el, transfigurat ca un fabulos orfevru, dirijează orbital universul în nenumărate dimensiuni paralele … Seriile bogate de lucrări, alternând, prin ani, tonuri, simetrii şi jocuri caleidoscopice, pot îmbogăţii colecţiile de anvergură, muzee sau spaţii ultramoderne …
Vrăjitorul optician al desenului acesta, parcă reia în culorile curcubeului de vară, orga de lumini misterioase a unui vizionar captivat de lucrul său până la paroxism …
Eugen Evu

website link www.opart.ro[:en]

FAZEKAS_TIBERIU
Fazekas Tiberiu
Adresa: Bd. Corvin nr. 13/51 Hunedoara – România
Tel:
e-mail: fazakas.tibor@gmail.com
Fosile - Fossils - tempera-hârtie - tempera-paper - 61 x 48 cm.
Fossils – tempera-paper – 61 x 48 cm.
Prezentare Demers Artistic

Fazakas Tibor is a kinetics artist, a scholar of visual architecture, imprinted with incredible scrupulousness, care and (pragmatic) defiance, challenge of symmetry, without offending the mathematics of space; on the contrary!
The composition is severe and mysterious at the same time, giving the onlooker a paradoxical stupefaction, amazement, sometimes aggressiveness, which, I believe, come from the artist’s ardour, passion to reconstruct, restore at genesis a world in which the spirit is the captive of form: yet the artist rejects the illusion of statics, as he superlatively knows, by revelation, that everything is BECOMING in the universe/cosmos…
The structures of this ingenious, terrific creator have something of the hermeneutics of crystals, if I may use a metaphor…
Diaphanous, translucent crystals emerge miraculously from his hand, like under a live laser.
A huge prodigious force, apparently incompatible with his laborious, determined spirit, makes me presume that Tibor Fazakas, in all likelihood, must have somewhere a kind of space cabin, a dead room, brightly lighted up, unbearably for ordinary eyes, where he, transfigured as a fabulous goldsmith, orbitally conducts the universe in numberless parallel dimensions…
The rich series of works, alternating, by years, tones, symmetries and kaleidoscopic games, can enrich wide-spreading collections, museums or ultramodern spaces…
It seems that the optical magician of this drawing resumes, in the colour of the summer rainbow, the mysterious light organ of a visionary captivated by his work till paroxysm…
Fazakas is also a composer of spectral imaginary imagery.
Eugen Evu

website link www.opart.ro[:]