Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Expoziție retrospectivă Paul Gherasim @ Galeria Romană[:en]Retrospective exhibition Paul Gherasim @ Romană Gallery[:]

[:ro]Expoziție retrospectivă Paul Gherasim @ Galeria Romană[:en]Retrospective exhibition Paul Gherasim @ Romană Gallery[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Galeria Romană vă invită la deschiderea expoziției retrospective
Paul GHERASIMjoi | 6 aprilie 2017 | ora 19.00 | Bd. Lascăr Catargiu nr. 1 |

Expoziție este o retrospectivă a “lucrului” lui Paul Gherasim, în care sunt adunate piese reprezentative din perioada anilor 1960-2016.
Continuând tradiția ca în apropierea Paștilor să organizeze câte o expoziție, Paul Gherasim este prezent și acum în inimile apropiaților și iubitorilor artei sale. Peisaje, câmpuri proaspăt primenite, țarini, muguri și flori, țăranul lui iubit ca arhetip al neamului, logos, început și lumină, toate acestea revin, cu suflu mereu viu, în fața privitorului.
Om cald, plin de bunătate și înțelepciune, intransigent pe alocuri, a reușit să strângă laolaltă artiști și oameni de cultură importanți, diferiți ca stil dar preocupați de aceleași căutări și împărtășind aceleași valori. A creat o școală de gândire, prin care a îndemnat la căutarea lucrului simplu, la vederea spre descoperire a marii cărți a naturii, spre darul credinței.
vederea și tăcerea…deosebirea și subțirimea…străvezimea…darul…lumina și credința…“În orice clipă, Dumnezeu ne așteaptă. Dumnezeu e întotdeauna înainte, ne așteaptă. Nu ne întoarcem la credință; credința e tot timpul înainte, e înaintea noastră, nu e în urmă.”
Paul GHERASIMÎn deschiderea expoziției va vorbi istoricul Petre Guran.Expoziția este deschisă în perioada 6 aprilie – 6 mai 2017, iar programul de vizitare este :
Luni-vineri: 10:00-18:00
Sâmbăta: 10:00-15:00
la Galeria Romană, Bd. Lascăr Catargiu nr.1, Bucureşti. (Piața Romană).

 [:en]Galeria Romană invites you to the opening of the retrospective exhibition Paul Gherasim, Thursday | April 6, 2016 | 19.00 | Bd. Lascăr Catargiu no. 1 |

The exhibition is a retrospective of the „work” Paul Gherasim, where are gathered representative pieces from the period 1960-2016.
Continuing Paul Gherasim’s tradition to organize near every Easter an exhibition, he is present in the hearts of relatives and lovers of his art. Landscapes, fields freshly bloomed, dust, buds and flowers, his beloved peasant as archetype of the nation, logos, light and beginning, all they recur blast always alive in front of the viewer.
This wise man, full of goodness and wisdom, relentless at times, managed to gather artists and various intellectuals, different in style but concerned with the same search and sharing the same values. He created a school of thought, which called for work simply looking to discover the great book of nature, for the gift of faith.

vision and silence … difference and thinness … transparency of our faith … gift … light and belief….

„At any moment, God waits for us. God is always on, waiting. We turn to faith; faith is always on, is before us, not behind. ”
Paul GHERASIM

At the opening exhibition will speak historian Petre Guran.

The exhibition is open from April 6 to May 6, 2017 and visiting program is:
Monday-Friday: 10: 00-18: 00
Saturday: 10: 00-15: 00
Galeria Romană Bd. Lascăr Catargiu No.1, Bucharest. (Piaţa Romană)

[:]