Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

Expoziţie retrospectivă de pictură și gravură a artistului Tudor Popescu @ Tulcea

Expoziţie retrospectivă de pictură și gravură a artistului Tudor Popescu @  Tulcea
Doctor

Consiliul Județean Tulcea și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România și cu Fundația HAR („Habitat și Artă în România”) organizează la începutul lunii septembrie 2023 expoziția retrospectivă de pictură și gravură a artistului Tudor Popescu.

Tudor Popescu s-a născut la Râmnicu Vâlcea pe 14 ianuarie 1951, în familia renumitului medic endocrinolog Romulus Popescu, fiind cel de al patrulea fiu al său. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București în 1975, secția de artă murală, la clasa profesorilor Gheorghe Labin, Costin Ioanid și Ion Grigore.

A încetat din viață pe 8 iunie 2018, la Râmnicu Vâlcea.

În 1975, după absolvirea facultății, Tudor Popescu a fost repartizat la Tulcea, împreună cu soția sa, Teodora Harșia Popescu. A predat desenul la Liceul nr.1 Real-Umanist din Tulcea, până în 1979, iar Teodora Harșia a fost muzeograf la Muzeul de Artă din Tulcea. Ei i se datorează organizarea pe baze moderne a acestei secții.

Debutul artistic al lui Tudor Popescu a avut loc în 1976, prin participarea la expoziția județeană din Tulcea, cu lucrările „Natură statică” și „Portul”.

În prima etapă a creației a fost preocupat și de tehnicile gravurii, astfel că în anii de stagiatură de la Tulcea, artistul a activat în cadrul atelierului de gravură ce funcționa în paralel cu Muzeul de Gravură Contemporană Românească.

La Tulcea, Tudor Popescu a trăit și a lucrat doisprezece ani, până în 1987, atât ca profesor de desen, cât și ca muzeograf principal restaurator la Muzeul de Artă. Prin activitatea din perioada de tinerețe, el aparține grupului artistic tulcean din deceniile șapte și opt ale secolului trecut, pentru ca, ulterior, prin revenirea sa la Râmnicu Vâlcea, locul natal, după 1989, să se afilieze grupării artistice oltene.

Lucrările de pictură semnate de Tudor Popescu (peisaj și natură statică), aflate în patrimoniul Muzeului de Artă din Tulcea, precum și cele câteva lucrări de artă monumentală, păstrate în zonă, dovedesc faptul că în perioada șederii sale în Dobrogea Tudor Popescu a practicat și pictura, nu doar gravura. Una dintre operele sale de artă murală, din fericire bine conservată, ampla pictură realizată în tempera grasă, în 1980, și intitulată „Viziuni dobrogene”, se află la nivelul superior al Casei Cărții din Tulcea.

Artist complex, cu o remarcabilă activitate, manifestată în domeniile gravurii, picturii de șevalet, picturii bisericești (îndeosebi în tehnica mozaicului) și restaurării de frescă, Tudor Popescu a fost cunoscut mai mult ca „doctorul” bisericilor monument istoric din Oltenia de sub Munte, lui datorându-i-se salvarea unor ansambluri de pictură bisericească de importanță majoră din județul Vâlcea și din județul Sibiu.

Pentru că activitatea sa din domeniile picturii de șevalet și gravurii a rămas într-un con de umbră, această expoziție retrospectivă își propune să omagieze memoria artistului tocmai prin readucerea în viața culturală și în atenția publicului iubitor de frumos a unui număr semnificativ de lucrări de gravură și de pictură laică, aflate în colecția familiei, în colecții private și muzeale.

Expoziția retrospectivă Tudor Popescu a fost deschisă în luna aprilie 2023 la Galeriile „Cozia – Pasaj 1 și Pasaj 2” din Râmnicu Vâlcea, încă de la început avându-se în vedere itinerarea ei la Muzeul de Artă din Tulcea, unde vor fi expuse și câteva lucrări de pictură de-ale sale, aflate în patrimoniul instituției.

Cu ocazia vernisajului expoziției retrospective Tudor Popescu va fi lansat, pentru a doua oară, albumul monografic „Tudor Popescu”, realizat de Luiza Barcan, o lucrare amplă, ce cuprinde evocări ale artistului, texte critice, o biografie amănunțită, fotografii document și reproduceri ale lucrărilor de pictură și gravură realizate de Tudor Popescu în diferite etape de creație.

Cele două gesturi culturale recuperatorii, respectiv organizarea expoziției și realizarea albumului monografic, au fost posibile datorită voinței și sprijinului familiei artistului.

De asemenea, expoziția retrospectivă Tudor Popescu și editarea albumului monografic „Tudor Popescu” sunt incluse în programul „Restituiri”, inițiat și coordonat de Fundația HAR („Habitat și Artă în România”), din anul 2002 și până în prezent.

Vernisajul expoziției și lansarea albumului vor avea loc la Muzeul de Artă din Tulcea (Str. Grigore Antipa, nr. 2), joi, 7 septembrie 2023, ora 15.00.

Expoziția va fi deschisă în perioada 07 septembrie – 05 octombrie 2023

Curator: Dr. Luiza BARCAN, critic și istoric de artă