Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

Expoziția Grupul Andreescu: Ștefan Sevastre @ Galleria 28 – Timişoara

Expoziția Grupul Andreescu: Ștefan Sevastre @ Galleria 28 – Timişoara
Doctor

Avem deosebita plăcere de a anunța că în perioada 3-15 noiembrie 2023, la Galleria 28, str.
Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara, va putea fi vizitată expoziția „Grupul Andreescu:
Ștefan Sevastre”. Organizată de Galleria 28, curatoriată de Maria Pașc și de Andrei Rosetti,
expoziția aduce în atenția publicului lucrări semnate de pictorul Ștefan Sevastre aflate în
arhiva familiei.
Maria Pașc și Andrei Rosetti despre expoziția „Grupul Andreescu: Ștefan Sevastre”:
Ștefan Sevastre se socotea și se prezenta drept apolinic. Un spirit apolinic este, a fost și va
rămâne. Lucid, rațional, luminos, echilibrat. În pictura sa dăinuie ordinea, măsura, armonia.
Situat la antipodul dionisiacului, el nu întrezărește ca răspuns provocării aruncate de dezordinea
înconjurătoare a lumii decât refuzul de a o lua în considerare. Este profesor, organizează
expoziții și colocvii. Exigența lui: GEOMETRIA ȘI SENSIBILITATEA. Le propovăduiește și le
practică cu abnegație. Din multitudinea formelor, Ștefan Sevastre clădește un sistem ordonat și
clar, o geometrie consonantă asemenea muzicii lui Bach. O geometrie în măsură să construiască,
să edifice, să întemeieze. Pictura de sorginte riguros abstractă a lui Sevastre arată cosmicitatea
ființei omului. Ștefan Sevastre punctează într-un fel concret istoria artei. (Maria Pașc)

Expoziția „Grupul Andreescu: Ștefan Sevastre” deschisă la Galleria28 este – sperăm – o
introducere deschisă în preambulul unor demersuri ulterioare de profunzime. Pornim pe acest
drum de la urme ale unor contexte mai mult sau mai puțin cunoscute, poate uitate, din biografia
pictorului. Vom sonda desigur aici și pictura lui Sevastre, parcursul ei, raportându-ne în principal
la o selecție de lucrări alese din arhiva familiei. În alegerea noastră am căutat să punctăm etape,
ținând cont și de câteva lecturi anterioare ale operei pictorului. Este cel de-al treilea caz pe care îl
avem în vedere în seria de expoziții dedicate de Galleria28 unui nucleu de personalități care a dat
câteva repere semnificative ale artei postbelice românești – Grupul Andreescu (pictorii
Mansardei de pe strada Intrarea Hașdeu) și apropiații acestui filon. Amintim despre acești pictori
aflați la debut în anii ’50, faptul că au pornit împreună de la un studiu sever al naturii –
condamnat oficial pentru tonul elegiac, cromatica austeră ce refuza estetica impusă a zorilor
construcției comunismului. Fără a uita aceste începuturi, ei au pornit apoi pe drumuri diferite de
explorare a picturii sau a altor modalități de expresie asupra cărora ne-am propus să zăbovim.
(Andrei Rosetti)

Expoziția „Grupul Andreescu: Ștefan Sevastre” poate fi vizitată în perioada 3 -15 noiembrie
2023, de luni până sâmbătă, la Galleria 28, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara.
Programarea pentru vizitare se face la numărul de telefon 0040(0)722 503 028 sau pe e-mail
galleria28@gmail.com