Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Dumitru Radu[:en]Dumitru Radu[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

DUMITRU RADU
Dumitru Radu
Adresa: Str. Comandor Eugen Botez, nr. 40A sector 2 – Bucureşti – România
Tel: +40212.102.884, +40724.454.641
e-mail: dumitru_radu@yahoo.com
web:

Transcendere-Transcend - bronz-bronze - 35x42x10 cm.

Transcendere-bronz-35x42x10-cm.

Prezentare Demers Artistic

Repertoriul tematic de până acum poate fi privit ca o mitologie barocă a inocenţei, înspăimântată de locul şi timpul, de caracterul dat şi neales al acestora. De unde şi stânjeneala metaforică a personajelor, îngrijorarea lor existenţială, care aduce aminte de celebrul vers al lui Georg Trakl: “Ceva străin e sufletul pe acest pământ” .
Există o preeminenţă interioară a mişcării, abia sugerată în ipostaza sa contrarie, repaosul. Exuberanţa reţinută a ritmurilor formale, ca şi virtualitatea majoră a monumentalului, se lasă exploatate fară grabă în răgazul contemplativ al privirii dezinteresate. Geometricul şi organicul coabitează într-o osmoză figurativă înlăuntrul căreia nu îşi dispută întâietatea, ci şi-o oferă curtenitor, în fericite alternanţe. Succesiunea imaginilor este tratată compoziţional, iar barocul, de sorginte muzicală, este atestat cu dezinvoltură lirică a unui temperament, discret şi riguros, fără rigiditate în rostire. Impresia general este de Artă a Fugii în ipostaza severă pe care bronzul i-o asigură. Un clavecin bine temperat.
Octavian Barbosa

website link

[:en]

DUMITRU RADU
Dumitru Radu
Adresa: Str. Comandor Eugen Botez, nr. 40A sector 2 – Bucureşti – România
Tel: +40212.102.884, +40724.454.641
e-mail: dumitru_radu@yahoo.com
web:

Transcendere-Transcend - bronz-bronze - 35x42x10 cm.

Transcend-bronze-35x42x10-cm.

Prezentare Demers Artistic

The thematic repertoire up to date can be viewed as a Baroque mythology of innocence, freightened by the place and time, by their given and not chosen nature. Whence the methaforicalembarrassment of characters, their existential anxiety, which brings in mind the famous line of Georg Trakl: “Something strange is the soul on this Earth”. There is an inner pre-eminence of movement, scarcely suggested in its opposite hypostasis, repose. The restained buoyancy of formal rhythms, as well as the major virtuality of monumental, let themselves explored at leisure in the contemplative respite of unselfish glance. The Geometrical and the organic cohabit in a figurative osmose inside of which they do not dispute the priority, but they courteously offer it one to the other in happy alternations. The succession of images is compositional dealt with, and the Baroque, of musical source is certified with the lyrical offhandedness of discret and rigorous temperament, without rigidity in pronunciation. The general impression is one of Art of Fugue in the severe hypostasis bronze provides for. A well tempered clavichord.

Octavian Barbosa

website link

[:]