Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 19/07/2024

Scroll to top

Top

Dorel Petrehus

Dorel Petrehus
Nistor Laurențiu

[:ro]

Dorel Petrehus
Dorel Petrehus
Adresa: Str. Garoafelor Nr.2, Negreşti-Oaş, Jud. Satu Mare, Cod postal: 445200, România
Tel: +40743 881 438
e-mail: dorelpetrehus@yahoo.com
DESCHIDERE, acrilic si ulei panza, 160x137 cm_ OPENING, acrylic and oil on canvas, 160x137 mm
DESCHIDERE-acrilic-si-ulei-panza-160×137-cm

Prezentare Demers Artistic

„Lumea lui Dorel Petrehuș, ca și oamenii, este etern bandajată în fașii distincte de culoare, prin care evanescența liniilor este înlocuită printr-o inconsistență aproape dureroasă. Corpurile se descărnează lent și devin abia niște siluete eterice, astfel încât drama adevărată a naturii umane se desfășoară înăluntrul bandajelor ce par a fi, de fapt, o crustă a existenței reale. […] Dorel Petrehuș câștigă astfel un pariu complicat, atât cu culoarea, cât și cu problematica esențială a naturii omenești: drama interioară.”
(Florin Toma, O lume plină de bandaje; în ,,Cotidianul”, Nr. 114, Miercuri, 16 octombrie 1991)

„…Dorel Petrehuș are deja un stil. Pasta circulă cu viteză, pensulația e amplă, violentă, spermatică, nerușinată, tăioasă, contururile sunt ori ascuțite și răsucite ori late și apoase, leneșe și obtuze, vii, crase, proaspete, construind în acest fel o pictură ‹‹masculină›› secondată de puține momente calde, feminine. Dorel Petrehuș se grăbește să câstige o luptă cu el însuși, o luptă în care își caută adversarul în suportul de pânză țesută la țară pe ‹‹fățoile›› vechi, oferindu-ne un prânz sfânt al culorilor…”.
(Ion Marchiș, DOREL PETREHUȘ – ,,Puterea primitivă a culorii”, în revista ,,Archeus”, Nr. 1-2 (20-21), 1999, p. 105, Baia Mare)

website link: www.facebook.com/petrehus.dorel

[:en]

Dorel Petrehus
Dorel Petrehus
Adresa: Str. Garoafelor Nr.2, Negreşti-Oaş, Jud. Satu Mare, Cod postal: 445200, România
Tel: +40743 881 438
e-mail: dorelpetrehus@yahoo.com
DESCHIDERE, acrilic si ulei panza, 160x137 cm_ OPENING, acrylic and oil on canvas, 160x137 mm
OPENING, acrylic and oil on canvas, 160×137-cm

Prezentare Demers Artistic

” Dorel Petrehus’s world, like people, is eternally bandaged in distinct color strips, on which the evanescent of the lines is replaced by an almost painful inconsistency. The bodies are slowly remaining without flesh and they are becoming only some ethereal silhouettes, such that the human nature real drama takes place inside of the bandages as they seem, in fact, a crust of real existence. […] Dorel Petrehus wins in this way a complicated bet, in the same time with the color and with the essential issues of the human nature: the inner drama’’.
(Florin Toma, A world full of bandages, the daily ,,Cotidianul” No. 114 Wednesday, October 16, 1991)

„…Dorel Petrehus has already a defined style. The colored paste it’s flows whit velocity, the brushing it’s ample, violent, spermatic, shameless, edgy, the contours are sometimes sharp and twisted or sometimes flat and watery, lazy and obtuse, alive, crass, fresh, building in this way a ‹‹male›› painting seconded by a few warm moments, feminine once. Dorel Petrehus hurries to win a battle with himself, a battle where the rival is the canvas support of woven made in the country on the ‹‹faces›› offering us a holy color noon…”.
(Ioan Marchis, DOREL PETREHUS – “The primitive power of the color” in the magazine ,,Archeus” Nr. 1-2 (20-21), 1999, p. 105, Baia Mare)

website link: www.facebook.com/petrehus.dorel

[:]