Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Daniel-Dumitru Șerban[:en]Daniel-Dumitru Șerban[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

Șerban Daniel
Daniel-Dumitru Șerban
Adresa: Str. Plevnei , bl. 10, sc. 1, ap. 19. Târgu Jiu, Gorj – România
Tel: +40746084875
e-mail:

web: ,

”Diptic – cale (-n) dar(întru descoperirea ziditorului)”

”Diptic – cale (-n) dar(întru descoperirea ziditorului)” 50X75 cm, tehnică mixtă (hârtie maruflată, tempera cu ou, ulei, plasă de sarmă galvanizată)

Prezentare Demers Artistic

Născut in județul Gorj , România, in anul 1980, Daniel Dumitru Șerban, este artist plastic profesionist, absolvent al Facultății de Arte Plastice, specializarea Pictură, din cadrul Universității Naționale de Arte București, promoția 2004.
După absolvirea facultății, se stabilește în orașul natal, Târgu Jiu, unde desfășoară activități profesionale / artistice și profesorale/ didactico- psihopedagogice în cadrul învățământului preuniversitar de artă. În anul 2007, devine membru al U.A.P., filiala Gorj, continuând participarea (sporadică, de prin anii 2000-2004, ulterior, începând din anul 2004, permanentă) la expozițiile de grup organizate în cadrul Galeriilor Municipale de Artă Târgu Jiu și de asemenea , prezent fiind cu lucrări la unele expoziții organizate în țară (Râmnicu- Vâlcea, Hunedoara) precum și alte locații expoziționale locale (Muzeul de Artă și Muzeul de Istorie ”Alexandru Ștefulescu”, Gorj).
În activitatea artistică (cu precădere picturală) a cărei apreciere s-a materializat prin acordarea unor premii (2005, Premiul pentru pictură, Salonul de Toamnă: Galeriile Fondului Plastic Târgu Jiu și, 2007 , Premiul pentru pictură, Salonul de Toamnă: Galeriile Municipale de Artă Târgu Jiu ), desfășurată atât în atelierul propriu, cât și în tabere de creație (2007 Curtișoara. Județul Gorj și, 2008, Sighetu Marmației județul Maramureș), se disting două direcții tematice; prima fiind ancorată în simbolistica religioasă (creștină) de sorginte bizantină, iar cea de-a doua , încoporând dimensiunea peisagistică, focalizată atât spre plain-air cât și spre un registru imaginar încărcat de conotații conceptuale, a cărui oglindire în aria plastică se impune sub o formă transfigurată prin developare mentală, a unor universuri imagistice specifice toposului oltenesc.

Daniel Dumitru Șerban

website link: ,

[:en]

Șerban Daniel
Daniel-Dumitru Șerban
Adresa: Str. Plevnei , bl. 10, sc. 1, ap. 19. Târgu Jiu, Gorj – România
Tel: +40746084875
e-mail:

web: ,

”Diptic – cale (-n) dar(întru descoperirea ziditorului)”

”Diptic – a way (to) give (n) (for the discovery of the maker)” 50X75 cm, mixed technique ( glued paper, egg tempera, oil, galvanized wire)

Prezentare Demers Artistic
Born in Gorj county, Romania, in 1980, Daniel Dumitru Serban, is a professional artist, graduate of the Faculty of Fine Arts, specializing in Painting, National University of Arts Bucharest in 2004.
After graduation, he is established in his hometown Tirgu Jiu, where he has professional activities / arts and teaching / didactic-pedagogical ,school education in art. In 2007, became a member of UAP, Gorj subsidiary, continued participation (sporadic, for the years 2000-2004, then from 2004, ongoing) in group exhibitions held in the Municipal Art Galleries Targu Jiu ,and also participating on some exhibitions being organized in the country (Ramnicu Valcea, Hunedoara) and other local exhibition locations (Museum of Art, and History Museum „Alexander Ştefulescu”, Gorj).
His artistic activity (especially painting) which appreciation materialized by wining awards (2005, Award for Painting, Autumn Salon: Târgu Jiu Galleries of Plastic Fund and, 2007 Award for Painting, Autumn Salon: Municipal Art Gallery Tg Jiu), held in his own workshop and the creation camps (2007 Curtişoara, Gorj County and, 2008, Sighet ,Maramureş County), there are two thematic lines, the first being rooted in religious symbolism (Christian) of Byzantine origin, and the second dimension including landscape, focused on both the plain-air and into a register of connotations of imaginary conceptual reflection within the area whose fine arts are imposed under a transfigured form, the mental development of some specific imaging universes, regarding the ”topos” of Oltenia.

Daniel Dumitru Șerban

website link: ,

[:]