Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Cristea Marius[:]

[:ro]Cristea Marius[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

Adresa: Atelier: Bucuresti, str. Moldovita Nr. 4, M2d9/3, ap. 79, Romania
Tel: +40724 568 348

web: ,

Prezentare Demers Artistic
Semnul vieții în sistemul artistic al lui Marius Cristea
Marius Cristea este un artist al proiectelor, dacă admitem existența unei asemenea
categorii stilistice. Modul de a lucra deopotrivă cu părțile şi cu întregul este principalul său
atribut identitar. Latura materială se împleteşte în mod fericit cu cea conceptuală. Altfel
spus, fiecare artefact, fie el pictură, desen sau obiect, câteodată toate acestea la un loc, are
valoare estetică în sine, participând totodată la un adevăr mai cuprinzător decât cel al legilor
de compoziție internă, al căror rezultat este.
Cristea îşi concepe planurile expozițiilor cu mult timp înainte de campaniile propriu‐zise de
lucru, sesiuni care sunt, de asemenea, bine aşezate în calendar. Este vorba despre timpul de
grație aflat în spatele proiectelor sale. Paşii morfologici sunt urmați fără căutarea
scurtăturilor. Dimensiunea materială îşi joacă din plin atuurile. Suport, pigment, şasiu ori
dimensiune fizică, toate aceste trec prin filtrul sine qua non al tipului de imagine cu care
operează.
Un alt aspect major în creația artistului este intermedialitatea. Pictorul apelează în mod
firesc la obiect ready made, la citat cultural, istoric sau social şi se adaptează spațiilor avute
la dispoziție. Ca privitori, putem valida ceea ce vedem în câmpul lucrărilor, dar ne putem
bucura şi de atmosfera creată ca rezultat al relaționărilor spațiale. Volumul şi vecinătățile
iau parte activ la jocul expozițiilor semnate de Marius Cristea, fiecare dezvoltată în mod
individual, toate situate însă pe o aceeaşi axă stilistică.
De apreciat că artistul eludează în mare măsură maniera, căutările sale vizând mai degrabă
conceptul. Această abordare conduce spre extinderea, continuarea, transpunerea,
colaborarea sau asocierea cu idei sau artişti veniți din afară şi chiar invită la activarea
opțiunilor menționate. Orizontul vizual este astfel extins, fără ca vreuna dintre părți să aibă
de suferit. Dimpotrivă, discursul rămâne unul unitar, în ciuda diversității. Temele alese
permit prin modul de dezvoltare al acestora derivarea, permutarea şi adnotarea. Apar astfel
în mod natural posibilități multiple de lectură, care acoperă integral aria dintre morfologic şi
conceptual.
Proiectul Semnul vieții include motive abordate de artist pe parcursul unui deceniu de
experimente, căutări, dar şi împliniri. Dincolo de exprimare pură prin culoare şi semn vizual,
iconografia ocupă un loc important în economia seriei de lucrări. Figurativ, decorativ şi în
acelaşi timp abstract, Marius Cristea marchează prin jaloanele iconologice stabilite un
culoar între gnosticism şi agnosticism, al cărui vector direcțional este lecturabil în ambele
sensuri. Simbolistica sa, consacrată sau inventată, ține de sfera arhetipului şi a rațiunii. Fie
că este vorba despre semnătură, ca afirmare a identității, de text, tratat ca sistem grafic
purtător de sensuri, eventual ezoterice şi în acelaşi timp cu funcție decorativă, sau de
echilibrul instabil stabilit între anima şi animus, binom privit prin filtru vegetal floral, se
poate spune că ceea ce a rezultat prin voință şi ordonare artistică este plin de viață, din
punct de vedere artistic, dar şi al ideii.

Mihai Plămădeală, crtitic de artă, curator

website link: ,

[:]