Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 17/06/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Crecan Dănuţ Vasile[:en]Crecan Dănuţ Vasile[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

CRECAN DAN
Crecan Dănuţ Vasile
Adresa: Str. Ghe. Şincai, nr. 13, bl. D3, ap. 5 Alba Iulia – România
Tel: +40744.222.828
e-mail: dan_crecan@yahoo.com
web:

Ritm (detaliu) - 70 x 70 cm. - ulei - pânză - oil - canvas

Ritm (detaliu) – 70 x 70 cm. – ulei – pânză

Prezentare Demers Artistic

DAN CRECAN ŞI ESENŢELE TARI ALE IMAGINARULUI ARTISTIC

Pentru Dan Crecan, rostirea de sine prin artă şi pentru artă – ca să invocam strategia parnasiană – depăşeşte cu mult graniţele utopiilor lăuntrice în care se ascund, întotdeauna, artiştii şi devine un fel de treaptă de profunzime asumată din interior. Starea de criză în arta contemporană este o chestiune de opacizare a sensibilităţii noastre matriciale şi – crede artistul
singura formă de emancipare de sub angoasele şi dilemele modernităţii este reafirmarea calităţilor omului şi a preajmei, reinvestite cu metaforele nobleţii. Arta lui Dan Crecan se revendică din această convingere de netăgăduit, cu atât mai mult cu cât artistul se implică activ şi în destinul evolutiv al colegilor de breaslă, refuzând înstrăinările şi ieşind mereu îmbogăţit sufleteşte prin orice succes al acestora.
Arta lui Dan Crecan este un prelung discurs autoreflexiv. Sincretismul semantic al lucrărilor şi personalizarea extremă a tehnicilor de lucru culminează cu acumularea lentă de detalii şi nuanţe până la obţinerea scenariului plastic şi fac din pictura lui Dan Crecan un superb moment de transpunere identitară şi de confesiune fără rezerve, ca şi cum pânza şi instrumentarul artistului s-ar converti în pledoarie pentru ieşirea din tensiunile cotidianului. In rest, totul este suflet…

Conf. univ. dr. Diana Câmpan

website link [:en]

CRECAN DAN
Crecan Dănuţ Vasile
Adresa: Str. Ghe. Şincai, nr. 13, bl. D3, ap. 5 Alba Iulia – România
Tel: +40744.222.828
e-mail: dan_crecan@yahoo.com
web:

Ritm (detaliu) - 70 x 70 cm. - ulei - pânză - oil - canvas

Ritm (detaliu) – 70 x 70 cm. – oil – canvas

Prezentare Demers Artistic

DAN CRECAN AND THE STRONG ESSENCES OF ARTISTIC IMAGINATION

For Dan Crecan,the utterance through art and for art- –to invoke the Parnassian strategy– goes far beyond utopias inner , there where the artists hide themselves. It becomes some kind of assumed depth step inside. The state of crisis in contemporary art is a matter of clouding our sensitivity matrix and the artist believes that the only form of emancipation under the anxieties and dilemmas of modernity is reaffirming human qualities and vicinities, reinvested with metaphors feasts.
The art of Dan Crecan is a conviction of an undeniable claim as the artist involves himself more actively in the evolutionary fate of his colleagues refusing alienation and always coming out successfully enriched by any of their succes .
The art of Dan Crecan is a long self-reflexive discourse. The semantic syncretism of works and extreme personalization techniques work culminates with slow accumulation of details and nuances getting the plastic scenario. These make the painting of Dan Crecan a beautiful picture of identity confession and confession without reserve as if the canvas and the tools convert for leaving the daily tensions. Otherwise, all is soul….

Univ.docent dr. Diana Campan

website link [:]