Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 30/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]Coruţ Gabriela[:en]Coruţ Gabriela[:]

Nistor Laurențiu

[:ro]

CORUT_GABRIELA
Coruţ Gabriela
Adresa: Str. Tomis nr. 10, bl. C5, sc. 2, ap. 24, sect. 3 – Bucureşti – România
Tel: +40216.474.627, +40724.285.062
e-mail: gabriela.corut@yahoo.com
web: ,

Portret - Portrait - tehnică mixtă - mixed teh.. - 65 x 55 x 30 cm.

Portret-tehnică-mixtă-65-x-55-x-30-cm.

Prezentare Demers Artistic

“Tratând, inevitabil, costumul ca pe un manifest social, ca pe un complex, sofisticat, act de comunicare, autoarea cercetării plastice şi teoretice pune în evidenţă motivaţiile care dezvoltă unul sau altul dintre traseele costumării, de la strictul simbolism al celor mai
vechi forme de vestmânt (…) la strategiile de ierarhizare socială, (…), la afirmarea diferenţierii şi afirmării autonomiei personale, de la vestmântul cu semnificaţii precise, (…) la modă, de la gravitatea asumării mesajului transmis la frivolitate. Demersul lucrărilor Gabrielei Caraman Coruţ aduce în discuţie relaţia dintre funcţia semnului în instaurarea oricăror coduri şi acel semn cu totul special care este semnul antropomorf.
Golul funcţionează fie ca un vid, fie ca un gol matriceal, fie ca un joc de-a ascunsul şi de-a exhibiţia, de fiecare dată fiind vorba de o referinţă culturală, aşa incât, expoziţia aruncă în joc mult mai multe teme de meditaţie decât pare la o primă vedere.
Am spune că aşa restrâns şi analizând câteva dintre sintagmele costumului de fapt, ne aflăm în faţa unui discurs despre frumuseţe.” (Prof. Univ. Dr. Alexandra Titu, comentariu la vernisaj Mogoşoaia, 2010)
“În expresia plastică a imaginii trupului învestmântat: de la formă la conţinut, moda “gol”-urilor şi a “plin”-urilor trece mai întâi printr-o decodificare plastică a imaginii – raportul “gol-plin” putând fi considerat “un cod”, o metodă plastică de analiză ce se prezintă ca o “cheie” in procesul de comunicare vizuală.”
(G.C.Coruţ, “Gol-ul şi Plin-ul : o interpretare plastică în modă”)

website link , [:en]

CORUT_GABRIELA
Coruţ Gabriela
Adresa: Str. Tomis nr. 10, bl. C5, sc. 2, ap. 24, sect. 3 – Bucureşti – România
Tel: +40216.474.627, +40724.285.062
e-mail: gabriela.corut@yahoo.com
web: ,

Portret - Portrait - tehnică mixtă - mixed teh.. - 65 x 55 x 30 cm.

Portrait-mixed-teh..-65-x-55-x-30-cm.

Prezentare Demers Artistic

“Treating inevitably the costume as a social manifesto, as a complex and sophisticated act of communication, the author of this plastic and theoretical research highlights the motivations that develop one or the other of the routes of vestment, from the bare symbolism of the oldest forms (…) to the strategies of social hierarchy, (…) to the assertion and the differentiation of personal autonomy, from the mantle’s precise significance to fashion, (…) and from the seriousness of the message expressed to frivolity. The approach of Gabriela Caraman Coruţ discusses the relationship between the sign function in building codes and that very special sign that is the anthropomorphic sign.
The ‘void’ functions either as a ‘vacuum’ or as a ‘void matrix’, either as a game of hiding and exhibiting, each time being a cultural reference, so that the exhibiting allows a lot more subjects to meditate about than it seems at first glance. I would say that, even if reduced to some of the syntagms of the costume, we face a discourse about beauty.” (Prof. Dr. Alexandra Titu, Mogoşoaia, 2010)
“In the plastic expression of the vested body, from the form to the content, the fashion of the voids and the filled spaces works first through the plastic decoding of the image – the relationship system between void and filled spaces is interpretable as a ‘code’, as a method of analysis structured as a „key” in the process of visual communication.”
(G. Caraman Coruţ, Gol-ul şi Plin-ul: o interpretare plastică în modă, 2009)

website link , [:]