Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Convocator Adunare Generală prin corespondenţă

Convocator Adunare Generală prin corespondenţă
Doctor

Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Băiculesti, nr. 29, reprezentată prin Preşedinte – Prof.univ.dr. Petru Lucaci,

În temeiul art.15 (2) si (3) din Statutul U.A.P.din România, convoacă adunarea generala prin corespondenţă, cu următoarea ordine de zi:

– validarea unui membru UAP din România.

Buletinele de vot vor fi transmise la adresa de e-mail: office@uap.ro sau vor fi depuse fizic la sediul U.A.P, menţionat mai sus.

Perioada de votare se va desfăsura între 22.09.2023 – 02.10.2023.

Preşedinte,

Prof.univ.dr. Petru Lucaci