Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 20/07/2024

Scroll to top

Top

Convocator Adunare Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin corespondență

Convocator Adunare Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin corespondență
Nistor Laurențiu

CONVOCATOR

Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu sediul în București , sect.1, str. Băiculești, nr. 29, recunoscută ca persoană juridică de utilitate publica prin Decretul nr.266/1950, prin Consiliul Director, în conformitate cu art. 16, pct. 3 din Statut:

  • având în vedere ultimele recomandări ale autorităților statului român în legatura cu prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19 respectiv, Decretul Prezidențial privind starea de urgență, nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212 la data de 16 martie 2020, Partea I, măsurile dispuse de autoritățile statului român în acest sens.  

Ținând cont de:

– prevederile art. 15, pct. 2 din Statut, ,,Adunarea Generală se convoacă în plen sau prin reprezentanți în proporție de 1/20 din numărul total al membrilor,,;

– prevederile art. 15, pct. 3 din Statut, ,,Adunarea Generala se convoaca în termen de 30 de zile și se consideră statutar constituită în prezența a două treimi din numărul total al membrilor sau al delegaților,,;

– prevederile art. 15, pct. 5 din Statut, ,,Dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit cea de-a două adunare va avea loc la o ora de la data primei adunări, fără o altă convocare. Hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu excepția de dizolvare a Uniunii Artiștilor Plastici din România,,   

CONVOACĂ

Adunarea Generală prin corespondență pentru data de 11-05-2020, orele 9,00.

Pentru a da posibilitatea ca toți membrii reprezentanți în Adunarea Generală, să-și exprime votul, s-a stabilit, ca procedura votării să se desfasoare pe durata a cinci zile, între data de 11-05-2020 și 15-05-2020 inclusiv, fiind complinită procedura aferentă primei și celei de-a doua convocări.

Ordinea de zi a Adunării Generale prin corespondență va fi următoarea:

1. Validarea membrilor stagiari și titulari, potrivit lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, sesiunea 14.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 16, lit. o) din Statut.

Buletinele de vot vor fi transmise pe e-mail fiecarui Președinte de filială teritorială care se va îngriji de distribuirea buletinelor de vot către fiecare membru reprezentant în Adunarea Generala.

Membrii reprezentanți în Adunarea Generală care nu au adresă de e-mail, au obligația să-și facă urgent adresă electronică de e-mail (yahoo.com, gmail.com, hotmail.com).

Fiecare membru reprezentant în Adunarea Generala are posibilitatea utilizării unui singur formular de buletin de vot pentru votul prin corespondență și îl va transmite la adresa de e-mail: office@web-uap.cvuintell.com, până la data de 15-05-2020.

Buletinele de vot care nu sunt transmise prin e-mail până la data menționată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majoritatii.

                                      PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR                                               PROF.UNIV.DR. PETRU LUCACI