Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 18/06/2024

Scroll to top

Top

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA A FILIALEI DESIGN – BUCUREŞTI A U.A.P. DIN ROMÂNIA

Nistor Laurențiu

Conducerea Flilialei Design București a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu sediul în București, sectorul 1, strada Băiculești nr 29, În temeiul Statutului UAP,

Convoacă,

În conformitate cu dispozițiile art.15 (1) din Statutul Uniunii Artiștilor Plastici din România, Adunarea Generală, a Filialei Design a Uniunii Artiștilor Plastici din România, cu 30 de zile înainte de data ținerii Adunării Generale, pentru data de 14 iunie 2022, la ora 10, la sediul UAP, București, str. Băiculești 29.

SCOPUL ADUNĂRII GENERALE:

 1. Informarea membrilor Filialei Design, asupra activității desfășurate în cadrul acesteia, în perioada 2016 – 2022,
 2. Organizarea alegerii noului Consiliu de Conducere a Filialei Design UAP compus din 7 membri.
 3. Alegerea reprezentanților în Adunarea Generală prin Reprezentanți a UAP din România – 7 membrii (conform algoritmului de reprezentanță 1/20).

Conform prevederilor Statutului UAP, ”În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinește cvorumul necesar de două treimi din membrii fililalei și va aștepta o oră, după care se va ține Adunarea Generală”.

Supunem atenției membrilor Filialei de Design București UAP Metodologia de desfășurare a ședinței, pentru alegerea Președintelui și a Membrilor Consiliului de Conducere a Filialei de Design UAP, pentru perioada 2022-2026.

PROTOCOL

 1. Ședința este deschisă de către Președintele Filialei,
 2. IN MEMORIAM
 3. Se anunță prezența, conform Convocatorului semnat, prin consultare cu secretariatul UAP,
 4. Validarea componenței și funcționarea secretatriatului Adunării Generale a Filialei Design,
 5. Alegerea Președintelui de ședință din rândul membrilor care NU vor candida pentru nici o funcție, prin votul membrilor prezenți, în urma propunerilor.
 6. Confirmarea componenței Prezidiului – conducerea actuală a filialei.
 7. Alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor – 3 membri
 8. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării Generale a Filialei Design.
 9. Se va supune la vot rectificarea numărului de membrii în Consiliului de Conducere al Filialei Design, de la 5 la 7.
 10. Se stabilește persoana care va redacta Procesul Verbal al Adunării Generale.

ORDINEA DE ZI

PREZENTARE RAPOARTE

 1. Raportul de Activitate al Consiliului de Conducere al Filialei de Design, București, pentru perioada 2016 – 2022,
 2. Raportul Economic – Financiar 2016 – 2022,
 3. Prezentarea situației membrilor filialei Design, evidență, datorii (cotizații, ateliere, utilități),
 4. Proiecte în curs de derulare.

METODOLOGIA DE CANDIDATURĂ ȘI DE VOTARE

La Adunarea Generală, vor putea participa exclusiv membrii care au cotizația și datoriile către UAP la zi și care sunt prezenți în sală.

Buletinele de Vot vor fi înmânate celor prezenți, sub semnătură, pe Convocatorul de Prezență.

Buletinele de Vot se validează de către Comisia de Numărare a voturilor.

Membrii prezenți vor primi și completa Buletine de Vot, diferențiate:

 • Pentru Președinte,
 • Pentru membrii Consiliului de Conducere a Filialei Design UAP din România (lista completă a membrilor filialei cu drept de vot, numerotată),
 • Pentru Reprezentanții în Adunarea Generală a UAP,
 1. Pentru poziția: Președintele Consiliului de Conducere a Filialei Design UAP din România, se solicită un dosar de candidatură, care va conține:
 • O Scrisoare de Intenție, din care să reiasă dorința personală de a exercita această funcție, cu resposabilitate și determinare, precum și un proiect de STRATEGIE de DESIGN pentru următorii ani.
 • O scurtă descriere a proiectului, cu justificare, perspective, instrumente, resurse, etc…

Ca modalitate de exprimare a voturilor, va exista o listă cu propunerile validate până la acel moment, care va fi supusă votului colegilor.

Va fi desemnat Președinte al Filialei Design UAP, cel care în urma scrutinului, a obținut cel mai mare număr de voturi.

________________________________________________________________

Cei interesați vor trimite candidatura fie online, către conducerea filialei Design Isavram.info@gmail.com, cu copie (CC) către Secretariatul UAP office@web-uap.cvuintell.com, fie inregistrată fizic la secretariatul / registratura UAP, până la data de 7 iunie 2022

 1. Pentru poziția de Membru al Consiliului de Conducere al Filialei Design Uap din România

Candidații se vor înregistra personal, sau vor fi propuși de către colegi și își vor exprima acordul de participare la vot, în ziua Adunării Generale,

Vor exista liste cu candidaturile depuse conținând membrii cu taxele achitate la zi, pe care se va vota.

 1. Pentru poziția de Membru reprezentant al Filialei Design în Adunarea Generală UAP din România

Numărul membrilor care reprezintă filiala la AG UAP, este conform Statutului UAP, Cap. IV, Art 15, Paragraful 2, în funcție de algoritmul 1/ 20, în cazul nostru, 7.

Președintele ales este reprezentant de drept.

Urmează a fi aleși alți 6 reprezentanți din rândul membrilor noului Consiliu Directior sau din totalitatea membrilor prezenți.

Buletinele de vot se validează de către Comisia de Numărare a Voturilor formată din 3 membrii.

Procesul Verbal de numărare a voturilor este semnat de către membrii Comisiei de Numărare a Voturilor și de către Președintele de Ședință.

Președintă Filială DESIGN UAP

Designer, Dr. Ioana Sanda AVRAM