Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 22/07/2024

Scroll to top

Top

Conversium @ Muzeul Dunării de Jos din Călărași

Conversium @ Muzeul Dunării de Jos din Călărași
Nistor Laurențiu

O nouă expoziție semnată de Jimmy Stănescu la Muzeul Dunării de Jos din Călărași

Jimmy Stănescu este un personaj atipic prin efervescența creatoare de care dă dovadă, mai ales în zona desenului , tehnică utilizată pentru a crea portrete și caricaturi, în care evocă personalități arhicunoscute ale lumii contemporane sau chipurile prietenilor, fără a neglija spațiul citadin, frumusețea corpului uman, fenomenul social al pandemiei sau scene care au rămas în memoria sa ca fiind pitorești și demne de a fi evocate. Toate aceste imagini sunt porți deschise spre imaginația artistului, dar și spre realitatea contemporană, pentru modul de percepție al unor situații de viață, care se află în centrul preocupărilor sale. Un atent privitor spre trecut și un receptor al întâmplărilor imediate, acesta realizează cu delicatețe, uneori și cu forță, cadre vizuale în care folosește linia în datele ei cele mai expresive, pentru a contura forme figurative, dar supuse gestului impulsiv de reprezentare spontană a spațiului pe suprafața hârtiei, alături de grafieri analitice ale unor elemente de detaliu.
În compozițiile pictate, mai ales peisajele sunt cele care corespund stării sale de armonie, cu spațiul lor unificat și o cromatica puternică, particularizând imaginile inspirate din Câmpia Bărăganului, Ostrov, Călărași. Tușe frământate, vibrate prin pensulații ritmice ori pete de culoare susținând armătura desenului peste care se pliază subiectul, Jimmy Stănescu își conectează propria ființă la energiile microcosmosului său, relevat în fiecare lucrare și cu fiecare apariție expozițională. Florile rămân și acestea elementele recuzitei vizuale, fiind doar un pretext de alternare al nuanțelor într-un discurs plastic modernist, în cadrul căruia accentul cade pe tonalități și pe modul cum sunt aplicate la modul simbolic pe suprafața pânzei. Jimmy Stănescu folosește mijloacele de expresie cu atenție, căutând să le insereze în compoziții inedite, care îi definesc stilul și personalitatea.
Ana Amelia Dincă