Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 29/05/2024

Scroll to top

Top

Conexiuni artistice româno-portugheze @ ICR Lisabona

Conexiuni artistice româno-portugheze @ ICR Lisabona
Doctor

Institutul Cultural Român de la Lisabona organizează expoziția ,,Conexiuni artistice
româno-portugheze” în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București
(UNARTE), în perioada 6 decembrie 2023 – 29 februarie 2024. Expoziția cuprinde
peste cincizeci de lucrări artistice de pictură, obiecte și țesături, realizate din elemente
naturale, de studentele Alexandra Țecu și Anastasia Dabija. Vernisajul va avea loc
miercuri, 6 decembrie 2023, ora 18:30 la sediul ICR Lisabona, Rua do Barão 10, în
prezența studentelor, curatoarei conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu (UNARTE), a lect.
univ. dr. Nicoleta Silvia Ioana (UNARTE) precum și a profesoarei Eduarda Costa de la
Institutul de Geografie de la Universitatea din Lisabona și a cercetătoarei Marta Galvão
Lucas, doctorandă la Facultatea de Arte Frumoase a Universității din Lisabona.
În continuarea proiectului, în data de 7 decembrie 2023, ora 11:00, la Facultatea de Arte
Frumoase a Universității din Lisabona va avea loc o dezbatere interdisciplinară, având
ca temă conexiuni româno-portugheze, în contextul dezvoltării durabile, prioritate în
cadrul strategiei Uniunii Europene – agenda 2030. Evenimentul va reuni studenți,
profesori și experți care vor vorbi despre sustenabilitate, protejarea mediului și a
economiei circulare ca prioritate. Intenția dezbaterii româno-portugheze, coordonată de
lect.univ. dr. Nicoleta Silvia Ioana (UNARTE) și de prof. univ.dr. Ana Thudichum
Vasconcelos, Decan al Centrului de Cercetare și Studii în Arte Frumoase (CIEBA), cu
participarea curatoarei conf. univ. dr. Daniela Frumușeanu (UNARTE), a prof. univ. dr
Carla Paoliello, de la Facultatea de Arte Frumoase a Universității din Lisabona, în
prezența studenților portughezi și români, este de a crea prin artă un dialog transversal și
interdisciplinar și, în același timp, de a experimenta prin practica artistică o punte de
legătură între domeniul teoretic şi domeniul educațional, realizând o mai bună
cunoaștere a celor două țări.
Proiectul ,,Conexiuni artistice româno-portugheze” se încadrează în aria proiectelor
culturale şi educaţionale comune a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (România)
şi Facultӑţii de Arte Frumoase din Lisabona (Portugalia) cu adresabilitate către
comunitatea culturală, educaţională şi ştiinţifică, specialişti, formatori de opinie şi
publicul larg.  Acest proiect vizeazӑ generația tânără și se ȋncadreazӑ prin modul de
organizare și abordare, în sfera educației non-formale, realizată prin mijloace artistice.
Evenimentul ,,Conexiuni artistice româno-portugheze” deschide noi orizonturi ȋn
direcţia dialogului artistic dintre profesorii și studenţii acestor instituţii de ȋnvӑţӑmânt
artistic superior, dar și ȋntre aceștia și publicul larg.
,,Conexiuni artistice româno-portugheze” se concretizeazӑ sub forma unei expoziţii de
artă vizuală, care promovează: comunicarea între oameni indiferent de naţionalitate;
schimbul de experienţe; respectul pentru natură, pentru un stil de viaţă sănătos,
echilibrat, în armonie cu mediul înconjurător şi cu noi înşine. Ȋn același timp, intenţia
organizatorilor acestui proiect este de a creea prin practica artistică o punte de legătură
între domeniul teoretic-știinţific şi domeniul educaţional, dar și de a semnala cӑ stӑ ȋn
puterea noastrӑ sӑ protejam mediul ȋn care trӑim.

Expoziţia se materializeazӑ ȋntr-un periplu artistic vizual care face legӑtura între tradiţie
și contemporaneitate, atât prin juxtapunerea tehnicilor și procedeelor de lucru utilizate, a
modalitӑţilor de reprezentare plasticӑ, cât și prin conţinutul ideatic al lucrӑrilor expuse.
Protagonistele acestui eveniment sunt studentele Alexandra Ţecu (master anul II) și
Anastasia Dabija (master anul I), specializarea Arte Textile Ambientale, Departamentul
Arte Textile și Design Textil, Facultatea de Arte Decorative și Design, Universitatea
Naţionalӑ de Arte București, coordonate de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumușeanu.
Din punct de vedere conceptual, ambele artiste textiliste au pornit de la tema analizei
sinelui ȋntr-o formӑ directӑ sau voalatӑ, explorând sau sugerând universuri existenţiale
palpabile sau posibile. Şi ȋntr-un caz și în celӑlalt, este vorba despre o translaţie
permanentӑ ȋntre real și imaginar. Expoziţia cuprinde panouri decorative sau obiecte
artistice, realizate din: materiale textile, hârtie sau fragmente vegetale reciclate.
Astfel, Alexandra Ţecu creeazӑ un univers ȋn stare sӑ cucereascӑ prin exuberanţa
vibrantӑ a culorilor și texturilor realizate din materiale convenţionale (fire textile,
fragmente de benzi din material textil uni sau imprimate, fire de aţӑ) și materiale
neconvenţionale (mӑrgele din sticlӑ sau plastic, benzi din material plastic, silicon, hârtie
printatӑ, seminţe, frunze, crengi). Ineditul juxtapunerilor de culori și texturi, este pus în
valoare de caracterul ludic generat de libertatea cu care utilizeazӑ și combinӑ tehnica
imprimӑrii libere sau serigrafice, cu tehnica ţesutului la rӑzboi, a broderiei, colajului,
croșetatului sau ȋmpletirii firelor textile. Un mix de tehnici și materiale care ȋmpreunӑ
contureazӑ și construiesc profilul uman al artistei. Ȋn lucrӑrile Alexandrei Ţecu, inima
este lait motivul care prin repetativitate atrage atenţia importanţei emoţiilor, iubirii și
speranţei, ȋntr-o lume biciutӑ de frici. Prin acestea, sufletul se regenereazӑ, ȋnflorește și
se ȋnalţӑ. Subordonat motivului inimii, este motivul ochiului, martor al vizibilului sau
invizibilului. Lucrӑrile Alexandrei Ţecu vorbesc despre acel ,,joie de vivre”.
Anastasia Dabija, artist vizual cu o evidentӑ ȋncӑrcӑturӑ poeticӑ și filozoficӑ exploreazӑ
ȋn mod deosebit zona exprimӑrii plastice abstracte neconvenţionale. Materialele utilizate
de ea sunt hârtia manualӑ (rezultat al procesului de reciclare a bumbacului și resturilor
de hârtie), benzile albe din material plastic sau fragmentele vegetale. Apelând la tehnica
colajului, Anastasia Dabija creeazӑ câmpuri albe de texturi care dincolo de sugestia
iernii, ne transferӑ ȋntr-un spaţiu benefic ȋn care practicarea prin artӑ a exerciţiului
rӑbdӑrii, meditaţiei și purificӑrii, restructureazӑ modul de a gândi și a simţi. Panourile
decorative din fragmente vegetale realizate de Anastasia Dabija se remarcӑ prin
ingeniozitate compoziţionalӑ și juxtapuneri surprinzӑtoare de texturi.
În cadrul vernisajului ,,Conexiuni artistice româno-portugheze” (ca manifest al acestui
proiect), pornind de la ideea necesitӑţii dialogului cultural-artistic dintre România și
Portugalia pe tema sustenabilitӑţii, a protejӑrii mediului, a reciclӑrii ca prioritate, se va
realiza o carte obiect handmade unicat cu dimensiunea de 50/35 cm. Pentru primele
pagini, cele douӑ studente din România, vor recurge ȋn principal, la reciclarea diferitelor
materiale. Conceptual, vor fi reprezentate simbolic, amprente culturale comune ale celor
douӑ capitale: București și Lisabona.
Publicul prezent la vernisaj sau cel care va vizita ulterior expoziţia, este invitat sӑ
completeze cartea obiect cu mesaje scrise sau desenate. Aceastӑ lucrare susţine
principiul de bazӑ al sustenabilitӑţii: reutilizarea materialelor pentru producerea unui

material total nou (de aceastӑ datӑ o lucrare de artӑ) ȋn scopul reducerea poluӑrii de
orice tip, al protejării mediului și sӑnӑtӑţii omului. Cartea obiect realizatӑ cu acest prilej
reprezintӑ un vector care faciliteazӑ comunicarea ȋntre oameni care aparţin unor spaţii
socio-culturale diferite, unor specializӑri diferite.