Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 25/05/2024

Scroll to top

Top

[:ro]CONCURS DE SOLUTII PENTRU „REALIZAREA UNUI GRUP STATUAR IN PIATA UNIRII” IN MUNICIPIUL BISTRIȚA[:]

[:ro]CONCURS DE SOLUTII PENTRU „REALIZAREA UNUI GRUP STATUAR IN PIATA UNIRII” IN MUNICIPIUL BISTRIȚA[:]
Nistor Laurențiu

[:ro]

I.1) Denumire si adrese

Municipiul Bistrita
Adresa:Strada: Piata Centrala, nr. 6, Sector: -, Judet: Bistrita-Nasaud Cod fiscal:4347569 Cod postal:420040 Cod NUTS:RO112 Bistrita-Nasaud Localitate:NA Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@primariabistrita.ro Telefon:+40 263224917/+40 263223923 Fax:+40 263237323/+40 263224706 Adresa Internet (URL):http://www.primariabistrita.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la:www.e-licitatie.ro
Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la:
Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

Municipiul Bistrița
Adresa:str.Gheorghe Sincai nr.2, Birou Relatii cu publicul Cod fiscal:4347569 Cod postal:420040 Cod NUTS:RO112 Bistrita-Nasaud Localitate:Bistrita Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@primariabistrita.ro Telefon:+40 263224917 Fax:+40 263237323 Adresa Internet (URL):www.primariabistrita.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

CONCURS DE SOLUTII PENTRU „REALIZAREA UNUI GRUP STATUAR IN PIATA UNIRII” IN MUNICIPIUL BISTRITA Numar de referinta:33

II.1.2) Cod CPV principal:

92310000-7 Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Obiectul principal al concursului este elaborarea unui concept de ansamblu, respectiv a unei solutii artistice care să cuprinda o propunere de lucrare de sculptura ca monument de for public în Piata Unirii din municipiul Bistrita si amenajarea amplasamentului aferent lucrarii de for public. Concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, conform art. 105 lit. b) din Legea nr.98/2016.

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare

III.1.10) Criterii de selectie a participantilor:

III.2) Conditii referitoare la contract

III.2.1) Informatii privind o anumita profesie:

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii:Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.2) Tip de concurs:

Concurs de solutii deschis

IV.1.7) Numele participantilor deja selectati:

IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:

Pentru propunerile admise in concurs, pentru fiecare criteriu de evaluare (criteriile de evaluare enumerate la punctul II.2.5) , se va acorda in fisa individuala de evaluare, de catre fiecare membru al juriului un punctaj cuprins intre 1 – 10 ( punctarea este obligatorie) , in functie de aprecierea personala a fiecarui membru. O propunere de solutie artistica poate sa cumuleze un maxim de 100 puncte, din partea unui membru al juriului. Va fi declarata ca lucrare castigatoare, lucrarea care va cumula punctajul cel mai mare, prin insumarea punctajului acordat de catre toti membrii juriului, inclusiv punctajul acordat de presedintele juriului. Punctajul acordat de fiecare membru in fisele individuale vor fi cumulate intr-o fisa centralizatoare de punctaj, pentru fiecare propunere artistica.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:03.07.2018 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati:

Data si ora locala:

IV.2.4) Limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:

Romana

IV.3) Recompense si juriu

IV.3.1) Informatii privind premiul (premiile):

Se vor acorda unul sau mai multe premii:Da

Numarul si valoarea premiului (premiilor) care urmeaza sa fie acordat(e):1 premiu in valoarea de 500 euro

IV.3.2) Detalii privind platile catre toti participantii:

IV.3.3) Contracte subsecvente:

Eventualul contract de servicii rezultat in urma concursului va fi atribuit castigatorului sau castigatorilor concursului:Da

IV.3.4) Decizia juriului:

Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta:Da

IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati:

RADU MORARU-PRESEDINTE, SERBAN TIGANAS-MEMBRU, GHEORGHE MANDRESCU-MEMBRU, NARCISA TURCANU-MEMBRU, OLIV MIRCEA-MEMBRU, ALEXANDRU UIUIU-MEMBRU, ALEXANDRU GAVRILAS-MEMBRU, MONICA POP-MEMBRU, VASILE DUDA-MEMBRU, MIHAELA VRABETE-MEMBRU SUPLEANT, CORNELIU GAIU-MEMBRU SUPLEANT
SECTIUNEA VI: INFORMATII COMPLEMENTARE

VI.3) Informatii suplimentare

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal: Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

30.05.2018 10:41

[:]